RB 3259

AH actie "Doe maar lekker duurzaam" niet misleidend, duurzaamheid ziet op keurmerken

Vzr. RCC 14 november 2018, RB 3259; dossiernr. 2018/00825 (Doe maar lekker duurzaam) Directe voorzittersafwijzing. Misleiding. De uiting betreft de website van Albert Heijn (www.ah.nl/doemaarlekkerduurzaam) voor zover daarop staat: “Duurzamer eten is beter voor mens, dier en milieu. Wist je dat het heel makkelijk is om een duurzame draai te geven aan je maaltijd? Bij Albert Heijn vind je meer dan 1500 duurzamere producten waaronder ook heel vertrouwde producten zoals pastasaus, groente en soep. Herken duurzamere producten aan het schapkaartje in de winkel”. De klacht. Veel van de in de uiting bedoelde producten (vlees en kaas) zijn helemaal niet duurzaam. Het is misleidend en ‘greenwashing’ om klanten te laten geloven dat ze hiermee een duurzamere keuze maken.

1)  De klacht is gericht tegen de website van Albert Heijn. Hierop wordt verwezen naar een actie van de Postcode Loterij waarbij men een cadeaukaart ontvangt in het kader van “Doe maar lekker duurzaam”. In de uiting wordt verder specifiek gesproken over duurzaamheid in verband met levensmiddelen. Klaagster maakt tegen dit laatste bezwaar.

2)  Het begrip ‘duurzaam’ heeft geen vastomlijnde betekenis. De invulling van dit begrip moet derhalve van geval tot geval worden beoordeeld en kan per uiting variëren. Bij de uitleg dient te worden gelet op de wijze waarop dit begrip in de uiting wordt gebruikt en toegelicht, alsmede op de interpretatie die de gemiddelde consument vermoedelijk daaraan zal geven gelet op de (context van de) totale uiting. Uitgaande hiervan oordeelt de voorzitter als volgt.

3)  De uiting bevat, zoals de voorzitter ambtshalve heeft geconstateerd, de volgende uitleg over duurzaamheid: “Duurzaamheid en in dit geval duurzamer eten gaat over voedsel ge-produceerd met extra aandacht voor mens, dier en milieu. We hopen dat we met deze campagne de overgang naar duurzamer eten met elkaar kunnen versnellen. Door middel van keurmerken wordt steeds inzichtelijker welke producten duurzaam geproduceerd zijn”.

In de uiting worden, na het afbeelden van enkele producten uit het assortiment van Albert Heijn bij de tekst “Keuze uit ruim 1500 duurzamere producten”, en onder de opsomming van enkele producten uit de webshop van www.ah.nl, diverse keurmerken genoemd, waaronder het Eko-keurmerk voor biologische producten en het Beter Leven keurmerk.

3)  In de bestreden reclame-uiting wordt blijkens het voorgaande voldoende duidelijk gemaakt dat de verwijzing naar ‘duurzaamheid’ ziet op producten die zijn voorzien van een keurmerk, alsmede welke keurmerken het betreft. Aldus is de gemiddelde consument in het onderhavige geval voldoende geïnformeerd over de wijze waarop het begrip ‘duurzaamheid’ wordt ingevuld. Deze invulling valt binnen de reikwijdte van het begrip ‘duurzaam’. Het begrip ‘duurzaam’ is ruimer dan enkel een milieuclaim. Anders dan klaagster blijkbaar meent, kunnen ook producten als kaas en vlees van keurmerken zijn voorzien die een verwijzing naar duurzaamheid rechtvaardigen. Nu tot slot niet is gesteld dat in de bestreden uiting ook producten zonder een bepaald keurmerk zijn te zien of worden aangeboden, kan de klacht niet slagen en wordt beslist als volgt.