RB 3191

Advertentie van Makro misleidend omdat er geen mededeling is gedaan over de drukfout

Voorz. RCC 15 augustus 2018, RB 3191; dossiernr. 2018/00488 (Makro) Aanbeveling. Misleiding. Het betreft een digitale folder op de website van makro.nl waarin een "Kärcher nat-/droogzuiger Type MV3 Premium 1400 W" wordt aangeboden.
De klacht: Klaagster werd gelokt door de aanbieding. Er bleek echter een ander model te worden verkocht dan in de uiting werd aangeboden, namelijk een model dat minder vermogen heeft. Volgens adverteerder betrof het hetzelfde apparaat. Dit is echter niet juist. Bij doorvragen zou de uiting volgens adverteerder een drukfout betreffen, maar klaagster stelt dat adverteerder zich schuldig maakt aan misleiding en oplichting van een argeloze koper.

Het oordeel van de voorzitter
1)  Niet in geschil is dat in de bestreden reclame-uiting een ander product wordt aangeboden dan het product dat adverteerder verkoopt. Het betreft geen duidelijk herkenbare drukfout. Ook indien adverteerder terecht stelt dat het product dat zij verkoopt kwalitatief gelijkwaardig is aan het in de uiting omschreven product, geldt dat het voor de gemiddelde consument als zeer verwarrend moet worden beschouwd indien hij ontdekt dat een adverteerder een ander, ogenschijnlijk niet gelijkwaardig product (te weten met minder vermogen) verkoopt dan het product dat in de reclame-uiting wordt beschreven. De voorzitter acht het aannemelijk dat de consument hierdoor van de voorgenomen transactie met betrekking tot het product zal kunnen afzien, zelfs indien, zoals adverteerder stelt, het nieuwe model kwalitatief gelijkwaardig is aan, en energiezuiniger is dan het product dat in de uiting wordt aangeboden. Voor de gemiddelde consument zal dit alles immers niet duidelijk zijn. Deze consument kan enkel constateren dat hij niet in staat is het product te kopen dat in de uiting wordt aangeboden. Nu adverteerder blijkens het voorgaande geen juiste informatie heeft verstrekt over de uitvoering van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 NRC en dit de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet zou hebben genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.
2)  De voorzitter neemt nota van de mededeling van adverteerder dat zij begrip heeft voor de ontstane verwarring en dat zij klaagster een passende aanbieding wil doen vanwege de onduidelijkheid en het ongemak. Verder begrijpt de voorzitter dat sprake is geweest van een onbedoelde en eenmalige fout. De voorzitter zal om die reden gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep en een aanbeveling achterwege laten.