RB 3267

Aanprijzing "Gratis bezorgd in heel Nederland" Haardhout.com misleidend, bewoner Waddeneilanden moet alsnog betalen

Vzr. RCC 26 november 2018, RB 3267; dossiernr. 2018/00730 (Haardhout.com) Voorzitterstoewijzing voor zover nodig. Misleiding. De uiting is te vinden op haardhout.com en bevat: "GRATIS thuisbezorgd in heel Nederland". De klacht. Op de website staat heel duidelijk vermeld: “GRATIS thuisbezorgd in heel Nederland”. Toen klager een bestelling plaatste bij haardhout.com bleek dat thuisbezorgen bij hem niet mogelijk is omdat hij op Terschelling woont. Ook na telefonisch contact is gebleken dat kosteloos bezorgen op Terschelling niet mogelijk is. Terschelling is echter wel degelijk in Nederland. Omdat niet duidelijk op de website wordt vermeld dat de Waddeneilanden een uitzondering vormen, is de uiting naar klagers mening misleidend.

In de bestreden uiting staat de aanprijzing “GRATIS thuisbezorgd in heel Nederland”. Uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht is gebleken dat de bezorging door adverteerder op de (van Nederland deel uitmakende) Waddeneilanden niet gratis is.

Uit het verweer begrijpt de voorzitter dat voor levering op de Waddeneilanden door adverteerder altijd een toeslag wordt gevraagd en dat dit tijdens het bestelproces duidelijk wordt wanneer op de algemene voorwaarden wordt gewezen waarmee de klant zich akkoord dient te verklaren. In deze algemene voorwaarden zou op deze uitzondering op “GRATIS bezorgd in heel Nederland” worden gewezen. Deze informatie moet naar het oordeel van de voorzitter echter, nu het essentiële informatie betreft die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen betreft, in de uiting zelf worden opgenomen. Het verstrekken van deze informatie via de algemene voorwaarden is onvoldoende om te voorkomen dat de gemiddelde consument door de uiting op het verkeerde been wordt gezet. Door het ontbreken van de essentiële informatie in de uiting kan de gemiddelde consument ertoe worden gebracht een besluit over een transactie nemen dat hij anders niet had genomen. Dit leidt tot het oordeel dat de uiting misleidend is als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.