RB
Gepubliceerd op donderdag 12 mei 2022
RB 3652
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
8 apr 2022
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 8 apr 2022, RB 3652; (CO2ZERO), https://www.reclameboek.nl/artikelen/aanduiding-co2-neutraal-als-misleidend

Aanduiding CO2-neutraal als misleidend

RCC 8 april 2022, RB 3652; dossiernr. 2021/00553 (CO2ZERO) KLM biedt bij het boeken van een vlucht de mogelijkheid om de CO2-uitstoot van uw vlucht te neutraliseren, door een additionele kleine bijdrage te leveren. Alhoewel KLM meedoet aan een herbebossingsproject door Gold standard gecertifieerde carbon credits/Ver's te kopen, staat daardoor volgens de Commissie niet vast dat KLM daardoor ook het beloofde effect realiseert. Tezamen met het feit dat er geen volledige wetenschappelijke consensus hierover bestaat, acht de Commissie dat deze beloftes van KLM niet in de door art. 3 MRC vereiste mate worden aangetoond en zijn daardoor misleidend.

5) Naar het oordeel van de Commissie is een verwijzing in een reclame-uiting naar de mogelijkheid om met gebruik van CO2-credits/VERs CO2-uitstoot te compenseren op zich toelaatbaar (vgl. dossier 2021/00002 en 2021/00188). De Commissie acht ook voldoende aannemelijk dat bij het herbebossingsproject waaraan KLM deelneemt, sprake is van een mate van compensatie van CO2. Door klagers is dit ook niet betwist. Dat het herbebossingsprogramma waarin KLM investeert voldoet aan bepaalde erkende theoretische standaarden, betekent echter niet dat buiten twijfel staat dat met de door KLM ingekochte VERs in de praktijk het beloofde resultaat van compensatie ‘tot nul’ volledig en blijvend wordt gerealiseerd. Daarom is dit niet toereikend om, zonder degelijke, onafhankelijke, verifieerbare en algemeen erkende bewijzen dat in de praktijk ook gegarandeerd sprake is van volledige compensatie, als onderbouwing van de absolute milieuclaims “CO2-neutraal” en “CO2ZERO” te dienen. Daarbij neemt de Commissie mede in aanmerking dat over de mate van compensatie door bosprojecten in het algemeen geen volledige wetenschappelijke consensus blijkt te bestaan. De Commissie komt tot de conclusie dat KLM de juistheid van de absolute milieuclaims “CO2-neutraal” en “CO2ZERO” niet in de door artikel 3 MRC vereiste mate heeft aangetoond.