RB 3269

"2e + 3e bril gratis" Hans Anders misleidend door ontbreken voorwaarden

RCC 22 november 2018, RB 3269; dossiernr. 2018/00732 (Hans Anders) Aanbeveling. Misleiding. De uiting betreft een rode raamsticker op de ruit van een toegangsdeur van een winkelfiliaal van Hans Anders waarop, in witte letters, staat: “2e + 3e Bril gratis ———— BIJ EEN COMPLETE BRIL” De klacht wordt als volgt samengevat. Klaagster maakt bezwaar tegen de uiting omdat zij drie brillen heeft aangeschaft en, in tegenstelling tot wat er in de uiting staat, de tweede en derde bril niet gratis kreeg. Volgens klaagster zijn er in de uiting geen beperkende voorwaarden opgenomen, maar werd haar desondanks bij het bestellen van de brillen verteld dat de actie alleen geldig is op enkelvoudige glazen. Volgens klaagster moest zij ook een toeslag voor een merkmontuur en een toeslag voor speciale glazen betalen.

Het betreft een uiting op de ruit van een toegangsdeur van een winkelfiliaal van Hans Anders. In die uiting wordt uitdrukkelijk vermeld dat de tweede en derde bril gratis zijn bij aanschaf een complete bril. Niet is vermeld dat deze korting niet geldt op multifocale brillen en merkmonturen, noch dat aan de korting beperkende voorwaarden (kunnen) zijn verbonden. Dit is een belangrijke beperking van het aanbod en betreft essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen en die daarom in de uiting duidelijk moet(en) worden vermeld.

Op grond van het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat in de uiting sprake is van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.