RB 3159

Zenders in HD beschikbaar, maar niet in HD doorgegeven

Stipte

RCC 12 juni 2018, RB 3159; dossiernr. 2018/00365 (Stipte) Aanbeveling. Misleiding. Het betreft een reclamefolder. Op de voorzijde daarvan staat onder meer: “Stipte Alles-in-1. Glasvezel via Glasvezel Noord” en “Het meest complete Alles-in-1 pakket van Nederland”. Verderop in de folder staat onder meer: “lnteractieve TV. Meer dan 120 TV-zenders in het basispakket. Bij het samenstellen van ons TV-pakket hebben wij de conclusie getrokken dat het   nagenoeg onmogelijk is om een TV-zenderaanbod te maken dat voor iedereen geschikt  is. Zo zijn er bijvoorbeeld specifieke liefhebbers van sport, films, series, muziek en kinderzenders. Om die reden zitten alle mogelijke zenders bij ons in het basispakket en dat is uniek. Ook betaalt u niets extra voor TV-zenders in HD. Wij zijn van mening dat als een zender in HD beschikbaar is dat deze juist in HD moet worden doorgegeven. Alleen op die manier ervaart u de TV-programma's, zoals deze door de programma-makers bedoeld zijn. In ons basispakket zitten dan ook TV-zenders die u waarschijnlijk nooit eerder heeft gezien omdat deze bij uw huidige aanbieder tegen meerprijs in een Pluspakket of Royaalpakket zitten. (…)”.

Op een andere pagina van de folder zijn onder de aanhef: “Zenderoverzicht. Meer dan 120 TV-zenders waarvan 51 in HD” vele zenders vermeld. Achter een deel van deze zenders staat “HD”, bijvoorbeeld achter NPO 1, 2 en 3 en achter Mezzo. Achter (onder meer) de zenders BBC Four, ARD, ZDF, WDR, NDR Fernsehen, TV 5 Monde en Rai Uno is niet vermeld “HD”.

Klacht: Wij zijn van mening dat als een zender in HD beschikbaar is dat deze juist in HD moet worden doorgegeven. Alleen op die manier ervaart u de TV-programma's, zoals deze door de programmamakers bedoeld zijn”.

De werkelijkheid is anders, aldus klager. Zo zenden alle regionale zenders, BBC Four, ARD, ZDF, WDR, NDR, TV Monde en Rai Uno ook in HD uit, maar geeft Stipte alleen de SD-signalen door. Dit geldt ook voor Mezzo, terwijl in de folder staat dat deze zender in HD wordt weergegeven.

Voor de tekst “Ook betaalt u niets extra voor TV-zenders in HD. Wij zijn van mening dat als een zender in HD beschikbaar is dat deze juist in HD moet worden doorgegeven. Alleen op die manier ervaart u de TV-programma's, zoals deze door de programmamakers bedoeld zijn” vestigt Stipte de aandacht op de aantrekkelijkheid van TV-zenders in HD. Daarbij is voor de gemiddelde consument niet voldoende duidelijk dat met de zinsnede “als een zender in HD beschikbaar is” alleen wordt gedoeld op zenders die bij Stipte in HD beschikbaar zijn, en niet op zenders zoals bijvoorbeeld ARD en ZDF, die volgens het verweer in elk geval in Duitsland in HD beschikbaar zijn, maar waarvan Stipte het signaal via het netwerk van KPN niet in HD aangeboden krijgt.

Dat elders in de folder een zenderoverzicht is opgenomen waarin bijvoorbeeld bij de zenders ARD en ZDF de vermelding HD ontbreekt, neemt bovenbedoelde onduidelijkheid niet weg. Weliswaar duidt dit overzicht erop dat men deze zenders als klant van Stipte niet in HD zal ontvangen, maar onvoldoende duidelijk is dat het al dan niet in HD ontvangen verband houdt met de vraag of Stipte zelf het signaal van een zender, die bijvoorbeeld in Duitsland wel in HD beschikbaar is, al dan niet via het netwerk van KPN in HD aangeboden krijgt.

Gelet op het bovenstaande is de folder voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de voordelen van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Voor wat betreft de zender Mezzo heeft Stipte niet weersproken dat zij hiervoor alleen de SD-signalen doorgeeft. De Commissie constateert dat Stipte in haar (bij het verweer overgelegde) e-mail van 18 mei 2018 aan klager heeft meegedeeld dat de mededeling in de folder dat de zender Mezzo in HD wordt uitgezonden onjuist is, nu de zender alleen beschikbaar is in SD, en dat de folder op dit punt zal worden aangepast.

Waar in de folder staat: “Mezzo HD” gaat de uiting aldus gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.