RB 3538

Zelf vastgestelde CE-markering van product voldoende onderbouwd

Voorzitter RCC 18 juni 2021, RB 3538; 2021/00218 (Klager tegen SmileWhite) Het betreft de website van SmileWhite en een aanbieding van haar tandenbleekset in een webshop, telkens voor zover in deze uitingen wordt gezegd dat dit product CE-gecertificeerd is. Klager is van mening dat de adverteerder onterecht deze claim maakt. De voorzitter oordeelt dat producenten van medische hulpmiddelen in klasse I zelf mogen vaststellen of het product voorzien mag worden met een CE-markering. Het compliance report is daarbij voldoende ondersteuning om aan te kunnen tonen dat aan bepaalde veiligheidseisen is voldaan. 

3)  De voorzitter ziet in hetgeen klager stelt geen aanleiding om van dit oordeel af te wijken. Fabrikanten van medische hulpmiddelen uit de risicoklasse I, waartoe het bewuste product behoort, stellen zelf vast dat hun product voldoet aan de eisen op het gebied van de veiligheid, prestaties en het ontwerp. Op basis daarvan voorziet de fabrikant zijn hulpmiddel van de CE-markering. Aangenomen moet worden dat adverteerder in de bestreden uiting verwijst naar de door de fabrikant aangebrachte CE-markering. Uitgaande van het voorgaande is adverteerder gerechtigd in reclame kenbaar te maken dat het product een dergelijke markering heeft. Dat adverteerder zich beroept op een “compliance report” dat op zichzelf genomen geen ‘certificate of conformity” is, doet daaraan niet af. Uit dit rapport blijkt dat aan de eisen van veiligheid, prestaties en ontwerp wordt voldaan. Dit onderbouwt dat de fabrikant het product mag voorzien van de CE-markering.