RB 3361

Winactie niet-verschenen telefoon misleidend

RCC 12 november 2019, RB 3361; 2019/00641 (Samsung tegen X) Samsung had op haar website een reclame voor een winactie. Bij aanschaf van een 'Samsung S10+ 10 Year Galaxy Edition' kon men een (nog te verschijnen) 'Galaxy Fold' winnen. Klager stelt dat hij mede door deze winactie de betreffende telefoon heeft gekocht. Het lukt hem vervolgens niet om zich aan te melden voor de actie, ook niet na contact met medewerkers van de adverteerder. Klager vraagt zich af of er wel sprake is van een echte winactie.

Samsung stelt dat klager wel degelijk is opgenomen in het bestand met deelnemers. Er zijn winnaars getrokken, maar klager behoorde niet tot deze groep. Klager handhaaft zijn standpunt dat er geen trekking heeft kunnen zijn, nu hij er niet over was geïnformeerd en het feit dat de Galaxy Fold nog altijd niet leverbaar is. Samsung stelt dat de levering van de Galaxy Fold niet volgens de planning op de markt is verschenen, maar dat de winnaars wel een alternatief, gelijkwaardig prijzenpakket hebben ontvangen. Geoordeeld wordt dat er daadwerkelijk een trekking heeft plaatsgevonden en dat er prijzen zijn uitgekeerd. Echter heeft Samsung een prijs uitgeloofd zonder dat was gewaarborgd dat zij de prijs daadwerkelijk hadden kunnen uitkeren. Dit heeft tot gevolg dat er strijd is met de vereisten van professionele toewijding. Omdat het een promotioneel kansspel betreft en de oproep misleidend is, is er gehandeld in strijd met artikel 5 lid 1 Gedragscode Promotionele Kansspellen 2014. Strijd met deze gedragscode brengt voorts met zich mee een strijd met de wet als bedoelt in artikel 2 NRC. 

1)  De voorzitter acht op grond van hetgeen adverteerder heeft gesteld voldoende aannemelijk geworden dat zij een actie (blijkbaar een promotioneel kansspel) heeft georganiseerd met als te winnen prijs een Samsung Galaxy Fold. Niet duidelijk is geworden waarom klager, die voldeed aan alle voorwaarden om te kunnen meespelen, moeilijkheden heeft ondervonden bij het zich aanmelden voor deze actie. Dat neemt niet weg dat klager volgens adverteerder wel op de lijst van deelnemers stond alsmede dat hij naar de prijs heeft meegedongen maar niet als een van de tien winnaars is aangewezen. De voorzitter gaat daarom ervan uit dat het daadwerkelijk mogelijk was om deel te nemen aan de actie en dat er prijzen zijn uitgekeerd.

2)  Aannemelijk is dat degenen die, zoals klager, mede met het oog op het kunnen winnen van de Galaxy Fold aan de actie hebben deelgenomen door een Galaxy S10+ 10 Year Galaxy Edition te kopen, teleurgesteld zullen zijn doordat men niet deze prijs bleek te kunnen winnen omdat dit toestel (nog) niet leverbaar is. Adverteerder heeft dus een prijs (een eigen merkproduct) uitgeloofd zonder dat was gewaarborgd dat zij deze daadwerkelijk zou kunnen uitkeren. Ook indien zij de winnaars een gelijkwaardig alternatief heeft aangeboden (niet duidelijk is overigens waaruit dit bestaat), leidt het feit dat men niet de uitdrukkelijk beloofde prijs kan winnen tot het oordeel dat adverteerder heeft gehandeld in strijd met de vereisten van professionele toewijding. Het moet immers in strijd met deze vereisten worden beschouwd om in het kader van een promotioneel kansspel een specifieke prijs uit te loven die, naar later blijkt, niet gewonnen kan worden. Nu hierdoor de oproep om aan het promotioneel kansspel deel te nemen misleidend is en valse verwachtingen wekt bij de deelnemers, is gehandeld in strijd met artikel 5 lid 1 Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Nu niet is voldaan aan deze gedragscode, is de Wet op de kansspelen overtreden en is de reclame om die reden in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 Nederlandse Reclame Code (NRC). Tot slot merkt de voorzitter op dat hij niet kan bepalen dat klager een compensatie ontvangt. Het is aan adverteerder om te beslissen of zij klager compensatie zal geven.