RB 3624

Waarschuwing beleggingsrisico niet noodzakelijk

RCC VAF 15 februari 2022, RB 3624; dossiernr. 2021/00616 (Floki) De klacht gaat over een uiting op de website van F.C. Twente. Hierin maken zij bekend dat ze gaan samenwerken met Floki, het bedrijf achter de gelijknamige cryptovaluta. In het bericht wordt volgens klager reclame gemaakt voor een cryptomunt, waar volgens de AFM serieuze risico’s aan verbonden zijn. De kern van de klacht is dat verweerder consumenten niet wijst op die risico’s. Volgens de voorzitter is hier inderdaad sprake van reclame. De teksten gaan namelijk verder dan de zuiver feitelijke mededeling dat er een samenwerking is aangegaan met Floki. Het gaat om een aanprijzing van Floki als cryptobedrijf.

De klacht wordt toch door de voorzitter afgewezen. Dit omdat het niet past in de aard van de uiting, de bekendmaking van een partnerschap, om daarin al te waarschuwen voor mogelijke risico’s van het beleggen in crypto. Een mededeling met betrekking tot de risico’s van beleggen kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn, met name indien het achterwege laten daarvan tot misleiding zou kunnen leiden, maar deze situatie doet zich hier niet voor.

3) De uiting prijst Floki aan, zonder dat specifieke producten of diensten van haar worden genoemd. Naast het feit dat er geen wettelijke verplichting bestaat om te waarschuwen voor de risico’s van het beleggen in crypto, past het niet in de aard van de uiting (bekendmaking van een partnerschap) om daarin reeds te waarschuwen voor mogelijke risico’s van het beleggen in crypto.