RB 2997

Voorwaarden Wi-Fi in Opel Mokka X te onduidelijk in commercial

Opel Mokka X II

RCC 21 september 2017, RB 2997; dossiernr. 2017/00593 (Opel Mokka X). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft een televisiecommercial waarin een auto met de mogelijkheid voor een Wi-Fi hotspot wordt aangeprezen. De klacht: de kleine lettertjes in de commercial zijn niet leesbaar, terwijl zij aanvullende informatie over de voorwaarden bevatten, aldus klager. Volgens hem gebeurt dit in toenemende mate in reclames.

Het oordeel van de Commissie
De Commissie begrijpt de klacht aldus dat klager de uiting misleidend vindt omdat hij de tekst “OnStar services vereisen activatie en een account bij OnStar Europe Ltd. Wi-Fi hotspot vereist een account bij geselecteerde netwerk provider. Kosten zijn van toepassing naar de proefperiode. Kijk voor meer info en actievoorwaarden op opel.nl.” niet kan lezen, omdat de letters volgens hem te klein zijn. Adverteerder brengt hier - kort gezegd - tegen in dat de letters groot genoeg zijn en lang genoeg in beeld verschijnen om goed leesbaar te zijn.
Dit verweer kan niet slagen.
De Commissie is van oordeel dat de letters van een zodanig klein lettertype zijn, dat de tekst waarop de klacht ziet op een doorsnee televisiescherm (zeer) moeilijk te lezen is. Dit wordt extra bemoeilijkt doordat de tekst maar 6 seconden in beeld is, en voor een deel tegen de achtergrond ‘wegvalt’. Het is de Commissie niet gelukt om de volledige tekst binnen deze 6 seconden tot zich te nemen. Nu de tekst een belangrijke voorwaarde voor Wi-Fi in de auto bevat (men dient daarvoor kennelijk een account bij een geselecteerde provider te hebben) is de Commissie van oordeel dat de uiting onduidelijk is, onder ander met betrekking tot essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen.  
Voor wat betreft het verweer dat gekozen is voor een kleinere tekengrootte vanwege de ruimte en tijd die beschikbaar zijn voor een televisiecommercial, merkt de Commissie op dat een dergelijke keuze er niet toe mag leiden dat de tekst voor de gemiddelde consument onleesbaar of onbegrijpelijk wordt.
Blijkens het voorgaande is sprake van het op onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.
Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.
 
De beslissing: de Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.