RB 3588

Verzoek tot deskundigenonderzoek toegewezen

Tabaksreclame

Hof Den Haag 19 Januari 2021, IEF 20448, RB 3588; ECLI:GHDHA:2021:2433 (BAT tegen de Staat) Tabaksfabrikant BAT heeft de rechtbank verzocht een voorlopig deskundigenonderzoek naar de effectiviteit van standaardverpakkingen bij tabaksproducten uit te laten voeren. De rechtbank heeft het verzoek afgewezen. BAT vordert in hoger beroep dat de bestreden beschikking wordt vernietigd en dat haar verzoek om een deskundige te benoemen alsnog wordt toegewezen. Het hof wijst deze vordering toe omdat het verzoek voldoende concreet is en feiten betreft die met een deskundigenonderzoek bewezen kunnen worden.

8.3 Bij beoordeling van de vordering van BAT zal de bodemrechter aldus hebben te beoordelen of de door de Staat genomen maatregel geschikt, noodzakelijk en evenredig is. Daarbij zal in de beoordeling moeten worden betrokken of de maatregel effectief is, met andere woorden, of de verplichting om neutrale verpakkingen te gebruiken kan bijdragen aan het doel het roken te verminderen. Een voorlopig deskundigenbericht dat daarop is gericht, kan BAT helpen om haar positie in een eventuele procedure te bepalen. Aangezien het doel van het door BAT gevraagde deskundigenbericht is te onderzoeken of de invoering van neutrale verpakkingen effectief is of kan zijn, is het verzoek reeds daarom ter zake dienend.