RB 3089

Verwijzing duurzaamheid in commercial Albert Heijn niet beperkt tot bescherming van het milieu

Vz. RCC 6 december 2017, RB 3089; Dossiernr. 2017/00786/I (Albert Heijn 'Doe Maar Lekker Duurzaam') Voorzittersafwijzing. Het betreft een televisiecommercial waarin wordt gezegd dat leden van de Postcode Loterij een cadeaukaart van € 12,50 ontvangen “voor een duurzame maaltijd bij Albert Heijn”. De klacht In de televisiecommercial wordt gesuggereerd dat de getoonde producten ‘duurzaam’ zijn, waaronder ‘Beter Leven rookworst’. Uit diverse onderzoeken is echter gebleken dat ‘Beter Leven’ slechter is voor het milieu. Tevens zijn vleeswaren de nummer 1 veroorzaker van klimaatverandering, zoals blijkt uit de door klaagster genoemde bronnen. Klaagster vindt dat dergelijke reclames niet meer getolereerd dienen te worden om klimaatverandering te voorkomen.

1)  De klacht is gericht tegen een reclame-uiting waarin uitdrukkelijk het woord ‘duurzaam’  wordt gebruikt in combinatie met de verwijzing naar een complete maaltijd en afzonderlijke producten waaronder “Beter Leven rookworst”, waarop de klacht in het bijzonder betrekking heeft. Het begrip ‘duurzaam’ heeft geen vastomlijnde betekenis. De invulling van dit begrip moet derhalve van geval tot geval worden beoordeeld en kan per uiting variëren. Bij de uitleg dient te worden gelet op de wijze waarop dit begrip in de uiting wordt gebruikt en toegelicht, alsmede op de interpretatie die de gemiddelde consument vermoedelijk daaraan zal geven gelet op de (context van de) totale uiting. Uitgaande hiervan oordeelt de voorzitter als volgt.

2)  In de televisiecommercial wordt voldoende duidelijk gemaakt dat de verwijzing naar ‘duurzaamheid’ ziet op producten die beter zijn voor “mens, dier en milieu”. Dit wordt immers met zoveel woorden gezegd. Aldus is de verwijzing naar duurzaamheid in de televisiecommercial niet beperkt tot de bescherming van het milieu, maar omvat deze ook dierenwelzijn. Naar het oordeel van de voorzitter ligt het verder niet voor de hand om de vermelding “Beter Leven rookworst” in de televisiecommercial (mede) in verband te brengen met milieubescherming. De naam van dit keurmerk verwijst immers specifiek naar het welzijn van dieren en niet naar het milieu. De gemiddelde consument zal op grond van het voorgaande vermoedelijk begrijpen dat de in de televisiecommercial genoemde Beter Leven rookworst duurzaam wordt genoemd omdat deze met aandacht voor het dierenwelzijn is geproduceerd. Aldus is de invulling van het begrip duurzaam voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk en deze invulling wordt blijkens het bekende Beter Leven keurmerk ook waargemaakt. Dit impliceert dat de klacht, die ten onrechte uitgaat van een milieuclaim, niet kan slagen.

De beslissing van de voorzitter Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Zie ook Hoogenraad & Haak, Duurzaam voor mens, dier en milieu