RB 3490

Uitingen productpagina’s niet-leverbare producten misleidend

SCR 11 februari 2021, RB 3490; 2020/00623 (Klager tegen Bol.com) Klacht over verschillende reclame-uitingen op productpagina’s van producten waarvan Bol.com weet dat de producten nooit meer leverbaar zijn. In de bestreden uitingen ligt de suggestie besloten dat het product op dit moment niet kan worden geleverd via Bol.com, maar op enige moment weer wel, waarover Bol.com de consument dan via e-mail kan informeren. Bol.com maakt daarbij één kanttekening, namelijk dat de consument er rekening mee moet houden dat het artikel “niet altijd” terug op voorraad komt. De bestreden uitingen zijn voor de gemiddelde consument niet voldoende duidelijk ten aanzien van de beschikbaarheid van het product. Het is niet voldoende duidelijk dat de producten nooit meer beschikbaar zullen zijn via Bol.com. Elk van de uitingen kunnen de gemiddelde consument ertoe brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. De consument zou bijvoorbeeld kunnen besluiten de aankoop van het betreffende product uit te stellen, in de gedachte dat het product later waarschijnlijk weer via Bol.com verkrijgbaar zal zijn. De reclame-uitingen van Bol.com zijn in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code.

3. In het geheel van deze mededelingen ligt naar het oordeel van de Commissie de suggestie besloten dat het bewuste product op dit moment niet kan worden geleverd via bol.com, maar op enig moment weer wel, waarover men dan kan worden bericht door bol.com. Daarbij maakt bol.com één kanttekening, namelijk dat de consument er rekening mee moet houden dat het artikel "niet altijd terug op voorraad komt. In werkelijkheid heeft klager de samenwerking met bol.com beëindigd. Zijn producten zullen volgens klager nooit meer via bol.com kunnen worden geleverd. Naar het oordeel van de Commissie heeft bol.com niet althans niet voldoende gemotiveerd weersproken dat zij dit ook weet. Met andere woorden, de exclusief door klager ontworpen, geproduceerde en verkochte producten zullen in het geheel niet meer beschikbaar worden via bol.com. Niet aannemelijk is ook dat de betreffende producten opnieuw beschikbaar zullen worden gemaakt op het bol.com platform, door een andere verkooppartner. Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de bestreden uitingen voor de gemiddelde consument niet voldoende duidelijk ten aanzien van de beschikbaarheid van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Niet voldoende duidelijk is dat de producten van klager in het geheel niet meer beschikbaar zullen worden via bol.com. De enkele mededeling "Houd er rekening mee dat het artikel niet altijd weer terug op voorraad komt" geeft wat dit betreft onvoldoende informatie. Nu elk van de uitingen de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie deze uitingen misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC. Zo zou de consument bijvoorbeeld kunnen besluiten om de aankoop van het betreffende product van klager uit te stellen, in de gedachte dat het product later waarschijnlijk weer via bol.com verkrijgbaar zal zijn. Het begrip "besluit over een transactie" moet immers ruim worden uitgelegd. Overigens heeft bol.com gemotiveerd weersproken dat zij op "een valse manier' e-mail adressen zou verzamelen.