RB 3456

Uitingen hoortoestellenreclame zijn misleidend

SRC College van Beroep 4 november 2020, IEF 19555, RB 3456; 2020/00299 - CVB (Specsavers) Klacht over de Specsavers-reclame voor hoortoestellen. In de bestreden uitingen wordt sterk de indruk gewekt dat de consument die twee hoortoestellen koopt bij Specsavers met geen enkele betalingsverplichting zal worden geconfronteerd. Heeft de consument echter nog een bedrag wegens eigen risico openstaan, dan kan de zorgverzekeraar – na vergoeding van de hoortoestellen aan Specsavers – de consument een rekening sturen voor het (resterende) eigen risico. Dit zal de consument als een vorm van betaling beschouwen. Dat het gebruikmaken van de onderhavige aanbieding tot een dergelijke betalingsverplichting kan leiden, is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. De consument moet daarom tijdig en op duidelijke wijze op de essentiële informatie over een eventuele betaling wegens verrekening van het eigen risico attent worden gemaakt. Er wordt geoordeeld dat dit in de bestreden uitingen onvoldoende is gedaan. De uitingen zijn daarom misleidend.

4.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat in de uitingen essentiële informatie, die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, op onduidelijke wijze wordt verstrekt. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC), en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.