RB 3601

Uiting '3 jaar batterijduur' is misleidend

RCC VT 10 januari 2022, RB 3601; dossiernr: 2021/00573 (Gps-tracker) De klacht is gericht tegen een website met daarop de uiting ‘De eerste premium gps-tracker zónder abonnement. 3 jaar batterijduur’. Klager maakt bezwaar tegen deze uiting omdat de batterij niet oplaadbaar is en ook niet vervangbaar. Na drie jaar is het apparaat dus eigenlijk niet meer bruikbaar. Volgens adverteerder geeft zij geen onjuiste indruk over de verwachting die consumenten mogen hebben van de gps-tracker. Op de website wordt namelijk duidelijk vermeld dat de gps-tracker maximaal drie jaar meegaat. De voorzitter oordeelt dat men de uiting zo zal opvatten dat de gps-tracker langer bruikbaar is als men de batterij vervangt. In de uiting waarover wordt geklaagd staat niet dat de gps-tracker maximaal drie jaar meegaat, dus het verweer van adverteerder slaagt niet. De voorzitter acht de uiting dan ook misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Het ligt voor de hand dat men de mededeling “3 jaar batterijduur” zo zal begrijpen dat men de gps-tracker langer dan drie jaar kan blijven gebruiken als men de batterij vervangt.