RB 3603
  • Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG)
    10 jan 2022
  • TV-spot over coronatoegangsbewijs

TV-spot over coronatoegangsbewijs is geen reclame

RCC 10 januari 2022, RB 3603; dossiernr: 2021/00519/A (TV-spot over coronatoegangsbewijs) De klacht gaat over een uiting in een TV-spot van het Ministerie van Volksgezondheid. Deze hield in dat vaccineren en testen in de buurt zou kunnen. Volgens klager klopt deze uiting niet en is er sprake van misleidende reclame. Verweerder stelt dat het hier niet gaat om reclame, maar om voorlichting over het coronatoegangsbewijs. Er is geen sprake van een aanprijzing, maar van informatieverstrekking. De voorzitter is het hiermee eens en oordeelt dat hier niet kan worden gesproken van een reclame in de zin van artikel 1 NRC. De uiting is een zuiver feitelijke mededeling. Nu er geen sprake is van reclame verklaart de voorzitter klager niet-ontvankelijk in de klacht.

De mededelingen die aldus in de uiting worden gedaan, bevatten geen aanprijzend element en betreffen slechts feitelijke voorlichting over het overheidsbeleid en de toepassing van het coronatoegangsbewijs.