RB 3108

Trouwe klant maakt slechts een kans om 'verzendklare' Philips TV te ontvangen

RCC 14 februari 2018, RB 3108; Dossiernr. 2018/00041 (Philips TV verzendklaar) Aanbeveling. Kansspel. Het betreft de uit verschillende onderdelen bestaande mailing van Klingel, in het bijzonder de aan klager gerichte brief met daarin de mededeling: “Voor een trouwe klant met code 99 170/1L2 staat een pakket met een schitterende Philips TV met LED Ambilight verzendklaar!*”. De klacht Omdat klager de genoemde code had, heeft hij telefonisch contact opgenomen met Klingel. Daarbij werd hem meegedeeld dat hij uit de voorwaarden kan afleiden dat het slechts om een kans op een tv gaat. Volgens klager wordt dit niet duidelijk uit de verderop in de folder staande voorwaarden die luiden: “*Alleen in combinatie met een bestelling. Minimale bestelwaarde: € 20,-. Zolang de voorraad strekt.” Klager vindt de uiting daarom misleidend.

1. De Commissie begrijpt dat klager de mededeling “Voor een trouwe klant met code  99 170/1L2 staat een pakket met een schitterende Philips TV met LED Ambilight verzendklaar!*” misleidend acht, omdat niet duidelijk wordt gemaakt dat hij met deze code slechts kans maakt op de televisie. Adverteerder stelt zich op het standpunt dat uit de reclame-uiting in haar geheel voldoende blijkt dat klager recht heeft op een gratis geschenk, maar dat dit niet de televisie hoeft te zijn. De Commissie overweegt als volgt.

2. De brief waarin de door klager bestreden zinsnede staat, bevat de kop “PERSOONLIJK FELICITATIEBERICHT!”, daarna de ‘handgeschreven’ mededeling “Meneer [naam klager], ik heb persoonlijk voor u een GRATIS* digitaal apparaat met LED of LCD uitgekozen als dank voor uw klantentrouw sinds 2005!” en vervolgens de vetgedrukte aanhef “Van harte gefeliciteerd, meneer [naam klager]!”. Verder staan tussen de alinea’s met in grijze, kleinere letters gedrukte tekst de volgende mededelingen die steeds vet en groot zijn afgedrukt:

“Echt waar, meneer [naam klager]! Voor een aantal door mij persoonlijk geselecteerde trouwe klanten staat er 100% GRATIS* een digitaal apparaat met LED of LCD verzendklaar!”

en “Kras en ontdek snel welke pakketcode er op uw jubileumgeschenk pakketzegel staat!”

en “Voor een trouwe klant met code 99 170/1L2 staat een pakket met een schitterende Philips TV met LED Ambilight verzendklaar!*”

3. Door de hiervoor aangehaalde tekstgedeeltes, die door de lay-out van de brief sterk de aandacht trekken, kan bij de ontvanger gemakkelijk de indruk ontstaan dat hij met pakketcode 99 170/1L2 (en bij een bestelling van minimaal € 20,-) recht heeft op de Philips televisie, die immers voor een trouwe klant met die code “verzendklaar staat”. In werkelijkheid blijkt alleen de vijftigste besteller een Philips LED tv te ontvangen. Voor klanten die niet de vijftigste, honderdste, honderdvijftigste of tweehonderdste besteller zijn, blijkt het te ontvangen “gratis digitaal apparaat met LED of LCD-scherm” te bestaan uit een wekkertje.

4. Dat de actie aldus in elkaar steekt, kan slechts uit de toekenningsvoorwaarden worden afgeleid die op een apart vel, onder een afbeelding van de “jubileumgeschenken met LED of LCD” in kleine letters zijn afgedrukt. In de brief wordt niet naar deze toekenningsvoorwaarden verwezen. De in de tekst geplaatste asterisken verwijzen alleen naar de voorwaarde dat voor minimaal € 20,- moet worden besteld om voor het cadeau in aanmerking te komen. Aldus wordt de in de brief gewekte suggestie niet weggenomen dat de geadresseerde als trouwe klant, met de juiste code en bij een bestelling van minimaal € 20,-, de ontvanger is van de Philips televisie.

5. Het vorenstaande leidt tot het oordeel dat de uiting gepaard gaat met onduidelijke informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Verder is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument door de uiting ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Het kan immers niet worden uitgesloten dat de consument een bestelling plaatst in de veronderstelling dat hij daarbij de Philips televisie zal ontvangen. De uiting is daarom misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

6. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.