RB 3350

Term ‘Medical’ niet misleidend voor shirt ter bescherming van ziek/herstellend dier

RCC 26 september 2019, RB 3350; 2019/00537 (Medical Pet Shirts) De bestreden reclame-uitingen betreffen teksten op de website en in de folder van een producent van shirts die dienen ter bescherming van een ziek/herstellend dier. Klager maakt om twee redenen bezwaar. Allereerst stelt klager dat er essentiële informatie ontbreekt op de website en in de folder over een drukknoop, de zogeheten ‘popper fastening strap’, waarmee het shirt kan worden opgerold en vastgebonden. Ten tweede stelt klager dat adverteerder de term ‘medical’ in de naam van het product ten onrechte gebruikt, omdat het product naar de mening van klager geen medisch product is. De Commissie is van oordeel dat de informatie, op de website en de brochure, voldoende is om ervoor te zorgen dat de consument begrijpt hoe hij de drukknoop van het Medical Pet Shirt moet gebruiken en er dus geen essentiële informatie ontbreekt. Verder acht de Commissie de term ‘medical’ niet misleidend, nu het gaat om een artikel dat een medische toepassing heeft. De term ‘medical’ is geen term die alleen gebruikt zou mogen worden mits het artikel aan bepaalde (wettelijke) eisen voldoet. De klacht wordt afgewezen.

Klager maakt bezwaar tegen de uiting om twee redenen: volgens hem ontbreekt er essentiële informatie op de website en in de folder met betrekking tot (het gebruik van) het lusje met de drukknoop aan de binnenkant van het shirt, waarmee het ‘shirt’ kan worden opgerold en vastgebonden. Daarnaast maakt hij bezwaar tegen de term “Medical” in de naam van het product, omdat het “Medical Pet Shirt” naar zijn mening geen medisch product is.

Deze klacht slaagt niet.

Op de website staat: “You just simply roll the Medical Pet Shirt inwards at the belly side and fasten it with the strap with the snaps.” In de brochure staat: “The shirt can simply be rolled inwards at the belly side and fastened with the specially designed hold up system”. De Commissie acht deze informatie, op de website en in de brochure, afdoende om ervoor te zorgen dat de consument weet hoe hij dit specifieke onderdeel van het artikel moet gebruiken. Van ontbrekende essentiële informatie is dus, anders dan klager stelt, geen sprake.

Voor wat betreft de aanduiding “Medical” (“medisch”) in de naam en het logo van “Medical Pet Shirt” geldt het volgende. De term “Medical” – in dit geval onmiskenbaar verbonden aan een artikel dat bedoeld is voor dieren – is geen term die alleen gebruikt zou mogen worden mits het artikel aan bepaalde (wettelijke) eisen voldoet. 

Het publiek zal bij de omschrijving “Medical” in algemene zin verwachten dat er een relatie bestaat tussen het artikel en de medische toepassing ervan. Die relatie is er daadwerkelijk: het gaat om een artikel dat bedoeld is om een dier dat ziek of herstellende van een ingreep is te beschermen. Het gebruik van de term “Medical” wordt door de Commissie daarom niet misleidend geacht.