RB 3520

Tekst "Stoppen met roken begint hier!" is in strijd met de Tabakswet

Rechtbank Rotterdam 20 mei 2021, RB 3520; ECLI:NL:RBROT:2021:4418 (Eiser tegen Staatssecretaris VWS) Eiser is in beroep gegaan tegen een door de Voedsel- en Warenautoriteit opgelegde boete. Voor de deur van zijn tabakswinkel had eiser een bord met de tekst "Stoppen met roken begint hier!" staan. De tekst op het bord wordt door de rechtbank gekwalificeerd als een wervende tekst en een commerciële mededeling. Dit is in strijd met de Tabakswet, omdat iedere vorm van het aanprijzen van tabaksproducten of aanverwante producten verboden is. 

5. De beroepsgrond dat de affiches niet zijn aan te merken als reclame van tabaksproducten en aanverwante producten slaagt niet. De tekst ‘Stoppen met roken begint hier’ is een wervende tekst en nodigt mensen uit de winkel te bezoeken. Daarmee wordt bekendheid gegeven aan de e-sigarettenwinkel van eiser en in combinatie met het logo en in het bijzonder de opsomming “e-Sigaret, e-Liquids en Gadgets” worden personen gewezen op de verkoop van aanverwante producten. Gelet hierop stelt verweerder zich terecht op het standpunt dat het affiche tot doel heeft de verkoop van aanverwante producten te bevorderen. Het affiche is daarnaast ook aan te merken als een vorm van een commerciële mededeling die het bekendheid geven aan, of het aanprijzen van aanverwante producten tot doel dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks tot gevolg heeft. Door vermelding op het affiche van aanverwante producten wordt publiekelijk bekendheid gegeven aan die producten die in de winkel van eiser te koop worden aangeboden. Dat de opsomming onderdeel uitmaakt van het logo van de winkel doet daar niet aan af. Elke vorm van commerciële mededeling is immers op grond van artikel 5, eerste lid, van de Tabakswet verboden. Dat de gemeente geen bezwaren heeft geuit tegen het affiche of het logo kan niet tot een ander oordeel leiden. Niet de gemeente, maar verweerder handhaaft de Tabakswet, zodat uit het uitblijven van bezwaren van de gemeente niet volgt dat de affiches geen verboden reclame zouden inhouden.