RB 3144

Te verwachten resultaten Lexus Hybrid Drive onduidelijk: niet hetzelfde als plug-in hybride en volledig elektrische auto's

CVB RCC 31 mei 2018, RB 3144; Dossiernr. 2017/00869 (Lexus Hybrid Drive) CVB Aanbeveling Bevestigd. De klacht is gericht tegen de website http:/www.lexus.nl/hybrid voor zover daarop een foto van een man is te zien die met een zwaard een elektrische laadkabel van een auto heeft doorgesneden en voor zover op die website mededelingen over de Lexus Hybrid Drive worden gedaan waarop in het oordeel van het College zal worden teruggekomen. De klacht luidt dat de uiting misleidend is, nu deze het ten onrechte doet voorkomen dat de Lexus Hybrid Drive dezelfde kenmerken en voordelen heeft als plug-in hybride auto's (PHEV's) en volledig elektrische auto's (EV's). De Lexus Hybrid Drive wint energie terug bij het remmen, maar de elektrische range is klein waardoor de reductie van uitstoot en brandstofverbruik beperkt is. Nu Louwman & Parqui in de uiting vergelijkingen maakt tussen de Lexus Hybrid Drive en PHEV's en EV's, dient zij eerlijke informatie te geven over de voor consumenten relevante aspecten, zoals de elektrische range, het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot conform de NEDC norm. De Commissie heeft de klacht gegrond geacht.

1. In de bestreden reclame-uiting wordt de 'Lexus Hybrid Drive' aangeprezen. Daarbij is een foto te zien van een man die een oplaadsnoer heeft doorgehakt. Bij deze foto staat onder meer: "Altijd opgeladen en klaar voor de start (…) opladen zonder stekker (…)".  In de uiting wordt vervolgens ingegaan op de technische werking van de Lexus Hybrid Drive waarbij wordt toegelicht dat het een systeem voor alle Lexus modellen betreft dat bij het remmen automatisch de accu oplaadt. Verder wordt gesteld welke voordelen die technologie zou bieden voor de brandstofbesparing, de CO2 uitstoot en het comfort. Het College acht het op grond van de totale inhoud van de uiting niet aannemelijk dat de gemiddelde consument deze uiting zal opvatten als (specifiek) een vergelijking van de Lexus Hybrid Drive met auto's die werken met een oplaadsnoer. De uiting maakt duidelijk dat de Lexus Hybrid Drive werkt zonder oplaadsnoer en noemt de voordelen van dit systeem, zonder daarbij een vergelijking te maken met auto's die wel een snoer nodig hebben. In zoverre wijkt het College af van het oordeel van de Commissie. Dit impliceert tevens dat dient te worden voorbijgegaan aan de stelling van geïntimeerde dat wegens een dergelijke vergelijking de elektrische range, het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot "conform de NEDC norm" dienen te worden vermeld. Daarbij merkt het College op dat de bestreden uiting strekt tot aanprijzing van de Lexus Hybrid Drive als systeem en niet tot aanprijzing van een specifiek Lexus model dat van dit systeem is voorzien. De Code voor Personenauto’s (CVP) bevat geen bepalingen over de vermelding van (onder meer) de actieradius van de elektromotor bij een hybride systeem als het onderhavige.

[...]

4. Nu Louwman & Parqui niet aannemelijk heeft gemaakt dat, zoals de bestreden uiting suggereert, dankzij de Lexus Hybrid Drive een aanzienlijke afstand elektrisch kan worden gereden en de elektromotor steeds in belangrijke mate de benzinemotor ondersteunt, en daardoor de gemiddelde consument zich tevens een onjuist beeld zal vormen over de effecten van de elektromotor op het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot, kan het beroep niet slagen. De Commissie heeft geoordeeld dat de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de van het gebruik van het product te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC waardoor de uiting misleidend en oneerlijk is in de zin van artikel 7 NRC. Ook het College komt op grond van het bovenstaande, zij het deels op andere gronden, tot dezelfde conclusie. Derhalve wordt beslist als volgt.