RB 3233

Stelling Hyundai verhoging BPM per 1 september 2018 misleidend door geen steun in feiten

RCC 15 oktober 2018, RB 3233; dossiernr. 2018/00627 (BPM Alert Hyundai) Aanbeveling. Misleiding. De uiting betreft een televisiereclame. Daarin wordt onder meer gezegd: “Dit is het BPM Alert. Vanaf 1 september gaat de BPM op alle nieuwe auto’s fors omhoog. Profiteer nu nog van de lage BPM en tot € 2500,- extra nu of nooit korting op alle voorraadmodellen. (…) Ziet u ook zoveel Hyundais de laatste tijd?” De klacht wordt als volgt samengevat. Het is niet waar dat de BPM per 1 september fors omhoog gaat. De BPM gaat omhoog, maar in hoeverre dat het geval is, is nog niet duidelijk.

In de bestreden uiting wordt gesteld: “Vanaf 1 september gaat de BPM op alle nieuwe auto’s fors omhoog. Profiteer nu nog van de lage BPM en tot € 2500,- extra nu of nooit korting op alle voorraadmodellen”.

Klager heeft bestreden dat de BPM per 1 september “fors” omhoog gaat. Hij heeft daartoe aangevoerd dat de BPM omhoog gaat, maar dat nog niet duidelijk in hoeverre dit het geval is. 

Gelet op deze gemotiveerde betwisting lag het op de weg van adverteerder om de juistheid van de mededeling “Vanaf 1 september gaat de BPM op alle nieuwe auto’s fors omhoog” aannemelijk te maken. Naar het oordeel van de Commissie is adverteerder daarin niet geslaagd. Zij overweegt daartoe het volgende.

Blijkens het verweer is er sprake van een “verwachting” dat de markt een grote impact zal ondervinden van de vaststelling per 1 september 2018 van de CO2-uitstoot op basis van de WLTP-meetmethode, in plaats van de NEDC meetmethode. In dit verband heeft adverteerder een overzicht overgelegd van de resultaten van een berekening van de CO2-uitstoot van “de Hyundai modellen” volgens NEDC respectievelijk NEDC 2.0, en de bijbehorende BPM-bedragen in Euro’s. In dit overzicht is bij 7 van de 8 Hyundai modellen (behalve bij het model IONIQ HEV) sprake van een BMP-stijging van percentages, variërend van 24 tot 89%. Daarmee is echter nog niet komen vast te staan dat de absolute mededeling “Vanaf 1 september gaat de BPM op alle nieuwe auto’s fors omhoog” juist is.

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de onderhavige reclame-uiting te absoluut. Aldus gaat deze gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.