RB 3403

Slogan reisorganisatie 'Alleen thuisblijven is duurzamer' is misleidend

SRC 25 februari 2020, RB 3403; 2020/00046 (Klager tegen Koning Aap) Klacht gericht tegen de slogan “Alleen thuisblijven is duurzamer” in een krantenadvertentie van Koning Aap, waarin reizen naar verschillende verre bestemmingen worden aangeboden. De inleidende klacht komt erop neer dat de slogan “Alleen thuisblijven is duurzamer”  een onjuiste milieuclaim is. SRC stelt dat de slogan een milieuclaim in de zin van de Milieu Reclame Code (MRC) is. Een milieuclaim mag de consument niet misleiden over milieuaspecten van de aangeprezen producten of over de bijdrage van adverteerder aan het handhaven en bevorderen van een schoon leefmilieu (artikel 2 MRC), en moet aantoonbaar juist zijn (artikel 3 MRC). Naar het oordeel van de Commissie voldoet de bestreden claim niet aan deze vereisten. Verder kan de gemiddelde consument op het verkeerde been gezet worden met betrekking tot de milieuaspecten van de door Koning Aap aangeboden reizen. Voor consumenten kan de mate van duurzaamheid van een reisorganisator of een aangeboden reis een belangrijk aspect zijn om voor die reis(organisator) te kiezen. Met de slogan “Alleen thuisblijven is duurzamer” wordt hier een positieve bijdrage aan het milieu gesuggereerd, terwijl de juistheid ervan niet aannemelijk is gemaakt. De commissie heeft de klacht gegrond verklaard, zij acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 en 3 MRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

3. Op grond van het voorgaande moet de bewering “Alleen blijven is duurzamer” worden aangemerkt als een milieuclaim in de zin van de Milieu Reclame Code (MRC). Een milieuclaim mag de consument niet misleiden over milieuaspecten van de aangeprezen producten of over de bijdrage van adverteerder aan het handhaven en bevorderen van een schoon leefmilieu (artikel 2 MRC), en moet aantoonbaar juist zijn (artikel 3 MRC). Naar het oordeel van de Commissie voldoet de bestreden claim niet aan deze vereisten.

4. De Commissie verwerpt het standpunt van adverteerder dat de slogan “Alleen thuisblijven is duurzamer” een duidelijk herkenbare overdrijving betreft, die niet letterlijk zal worden genomen. Overdrijving, die onder bepaalde voorwaarden in reclame toelaatbaar is, past niet bij de aard van de milieuclaim. Voor consumenten kan de mate van duurzaamheid van een reisorganisator of een aangeboden reis een belangrijk aspect zijn om voor die reis(organisator) te kiezen. Met de  slogan “Alleen thuisblijven is duurzamer” presenteert Koning Aap zich als aanbieder van reizen waarmee een positieve bijdrage aan het milieu wordt geleverd, doordat dit zo min mogelijk wordt belast. De juistheid van de slogan is niet aannemelijk gemaakt. Vast staat dat Koning Aap alleen vliegreizen aanbiedt, veelal naar verre bestemmingen. Het is een feit van algemene bekendheid dat vliegen schadelijk is voor het milieu. Daaraan doet niet af dat Koning Aap, wellicht meer dan andere maatschappijen, CO2-compensatie toepast. Niet is in geschil dat bijvoorbeeld vakanties dichter bij huis of treinreizen minder negatieve klimaateffecten hebben dan vliegreizen en in die zin duurzamer zijn dan de reizen die Koning Aap aanbiedt.