RB 3354

Seksuele lading betekent niet onfatsoenlijk

Stichting Reclame Code 9 oktober 2019, RB 3354;2019/00560 (Licht uit) De klacht betreft een televisiereclame van Lampdirect met de boodschap dat de verlichting niet de juiste manier is om geld te besparen. De adverteerder probeerde dit op een humoristische manier over te brengen. In het geacteerde verhaal gaat iets mis, waardoor twee mensen in een ongelukkige situatie terechtkomen. Met name vallen de twee mensen, als gevolg van het uitzetten van het licht, van de trap. De man ligt daarbij op zijn buik en zijn hoofd bevindt zich onder de rok van de vrouw die wijdbeens tegen de muur zit. Klaagster maakt niet alleen bezwaar tegen het tijdstip van uitzending maar ook de inhoud van de reclame. Volgens haar is de reclame in strijd met de goede smaak en het fatsoen, zeker voor zover deze wordt uitgezonden rond 17.30 uur. De klacht wordt afgewezen, omdat het feit dat de seksueel geladen uiting niet door iedereen wordt gewaardeerd niet met zich meebrengt dat de uiting in strijd is met de NRC, ook niet indien uitgezonden rond 17.30 uur.

In de reclame wordt tot uitdrukking gebracht dat het enkele uitzetten van de verlichting geen verstandige wijze is om energie te besparen, en wordt in plaats daarvan het bestellen van LED-licht aangeraden. Dit gebeurt op duidelijk humoristisch bedoelde, en absurdistische wijze.

De Commissie heeft er begrip voor dat de uiting, die een zekere seksuele lading heeft, niet door iedereen wordt gewaardeerd, maar dat betekent nog niet dat zij de uiting in strijd acht met de NRC, ook niet voor zover deze wordt uitgezonden rond 17.30 uur.

Ten overvloede overweegt de Commissie dat adverteerder verantwoordelijk is voor het tijdstip van uitzenden van haar reclame, ongeacht de omstandigheid dat de betreffende televisiezenders deze reclame op voorhand ontvangen en in de reclameblokken plaatsen, zoals adverteerder stelt. De Commissie kan derhalve, indien zij dat nodig acht, voorwaarden stellen aan het tijdstip van uitzenden van de reclame, gericht aan adverteerder.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.   De beslissing De Commissie wijst de klacht af.