RB
DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op dinsdag 29 augustus 2023
RB 3785
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
2 aug 2023
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 2 aug 2023, RB 3785; (Klager/WATT), https://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-watt-in-strijd-met-de-reclame-code

Reclame WATT in strijd met de Reclame Code

RCC 2 augustus 2023, RB 3785; Dossiernr. 2023/00296 (Klager/WATT) WATT is een ontwikkelaar en producent van elektrische fietsen. Zij stuurt berichten aan klanten waarin zij oproept tot het investeren in haar bedrijf, waar aandelen tegenover staan. De investering vindt plaats op een crowdfundingwebsite, die ‘seedrs’ heet. In dit geschil stelt klager dat WATT in strijd met de wet handelt door in een e-mail niet duidelijk te maken dat het om een financieel product met risico’s gaat.

Het verweer van WATT luidt dat zij geen financiële producten verkoopt, maar een wervingsactie houdt waarbij klanten de mogelijkheid krijgen om mede-eigenaar van het bedrijf te worden. Er hoeft dan, stelt adverteerder, geen risicobeschrijving te worden toegevoegd aan de reclame, omdat de daadwerkelijke investering middels een gereguleerd investeringsplatform wordt geregeld. Bij investering op dit platform wordt de investeerder geattendeerd op eventuele investeringsrisico’s. De voorzitter gaat niet mee in dit verweer. In het onderhavige geval worden aandelen aangeboden. Als daarbij de totale waarde van de aanbieding minder dan 5 miljoen euro is, heeft de aanbieder de plicht om een specifieke vermelding op te nemen dat er geen prospectusplicht is. Nu niet is voldaan aan deze waarschuwingsplicht acht de voorzitter de reclame in strijd met de Nederlandse Reclame Code.

Het oordeel van de voorzitter:

[...]

3)  Door de voorgeschreven vrijstellingsvermelding (in feite een waarschuwing) moet de consument bewust worden gemaakt van het feit dat de activiteit vrijgesteld is en dat hij daardoor rekening moet houden met andere risico’s dan wanneer de activiteit onder toezicht van de AFM staat. Naar het oordeel van de voorzitter geldt de verplichting tot het vermelden van de waarschuwing ook indien het betrokken bedrijf, zoals hier, zelf een crowdfund-actie aanprijst en daarbij met zoveel woorden oproept te investeren in aandelen in haar (equity crowdfunding). In die situatie dient de consument eveneens op bedoelde risico’s te worden gewezen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5:4 Wet op het financieel toezicht (Wft) zoals uitgewerkt in artikel 2:1 van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en bijlage 1.2 van laatstbedoelde regeling.