RB 3615

Reclame-uiting over vergoeding van hoortoestellen

RCC 20 december 2021, RB 3615; dossiernr. 2021/00491 (Specsavers tegen Schoonenberg) De klachten van Specsavers betreffen uitingen van Schoonenberg die spreken over vergoeding door zorgverzekeraars voor hoortoestellen. Dit zou misleidend zijn, omdat essentiële informatie ontbreekt en onjuiste informatie wordt verschaft. Volgens Specsavers zou Schoonenberg in toekomstige uitingen moeten aangeven of het verzekerde zorg/categorie 1-5 hoortoestellen betreft dan wel buitencategorie/vrije markt-toestellen (die niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen), wat de kosten van de oplader zijn, dat de consument rekening moet houden met een eigen bijdrage en dat de consument mogelijk eigen risico dient te betalen.

Specsavers heeft meerdere klachten ingediend, waarvan er naar het oordeel van de commissie twee slagen. De eerste betreft een televisiecommercial waarin onder andere de tekst ‘100% vergoeding’ in grote letters in beeld komt. De voorwaarden die eronder staan trekken minder aandacht. Er wordt wel correcte informatie ingesproken, maar de gesproken tekst is onvoldoende om misleiding door de in beeld staande mededeling te voorkomen, zeker nu het een uiting betreft die is gericht op slechthorenden. Bij de tweede geslaagde klacht zal de consument denken dat 100% wordt vergoed, maar de vergoeding kan ook lager uitvallen. De commissie wijst de overige klachten, o.a. over het ontbreken van prijzen en/of classificatie van hoortoestellen, af.

2. Dat een algemene merk- of assortimentsreclame, waarvan hier sprake is, geen prijs vermeldt, is gebruikelijk en niet ontoelaatbaar. De prijs is geen onderdeel van de aanprijzing van de hoortoestellen en kan in deze merkreclame ook niet als essentiële informatie worden beschouwd. 

4. Verder geldt dat de getoonde absolute tekst “100% vergoeding” weliswaar wordt genuanceerd door de uitgesproken mededeling dat het gaat om “een vergoeding die kan oplopen tot 100%”, maar dat deze gesproken tekst onvoldoende is om misleiding door de in beeld staande mededeling te voorkomen, vooral nu het een uiting betreft die is gericht op slechthorenden.