RB 3410

Reclame Sodastream niet misleidend

SRC 8 april 2020, RB 3410; 2020/00152 (Klager tegen SodaStream) Klacht gericht tegen diverse reclame-uitingen voor het product SodaStream voor zover daarin wordt meegedeeld dat de herbruikbare SodaStream-fles lege plastic flessen vervangt. De inleidende klacht komt erop neer dat de reclame misleidend is omdat de getoonde flessen in Nederland geen wegwerpplastic flessen kunnen en mogen zijn. Het is in Nederland verboden flessen van 1 liter en meer zonder statiegeld te verkopen. Door aankoop van een SodaStream apparaat kan dus niet worden meegewerkt aan een wereld zonder wegwerpplastic. De commissie wijst de klacht af.

Er wordt als volgt overwogen:

De televisiecommercial strekt tot aanprijzing van een apparaat waarmee men ‘bruisend’ water kan maken en dat werkt met een herbruikbare fles. Daarbij wordt meegedeeld dat deze fles ‘wegwerpplastic’ voorkomt, hetgeen in de televisiecommercial wordt gevisualiseerd door een net met lege plastic flessen. Duidelijk is dat adverteerder bedoelt haar herbruikbare fles af te zetten tegen plastic flessen die slechts voor eenmalig gebruik zijn bestemd. Het staat adverteerder vrij om te wijzen op het feit dat haar fles plastic afval voorkomt doordat deze herbruikbaar is. Daarbij gaat de voorzitter ervan uit dat de gemiddelde consument zal begrijpen dat adverteerder daarmee niet naar statiegeld flessen verwijst, maar naar wegwerp plastic verpakkingen, dat wil zeggen flesverpakkingen die kleiner zijn dan 0,75 liter. Het ligt immers niet voor de hand statiegeld flessen aan te duiden als ‘wegwerpplastic’. Nu de klacht op grond van het voorgaande niet kan slagen, beslist de voorzitter als volgt.