RB 3397

Reclame Nuon misleidend en oneerlijk

SRC College van Beroep 10 maart 2020, RB 3397; 2019/00584 – CVB (Klager tegen Nuon) Klacht gericht tegen een aan geïntimeerde verzonden brief. De inleidende klacht komt erop neer dat de bestreden uiting een misleidend beeld geeft over de korting die men krijgt bij ‘Nuon blijven loont’. Er wordt in de brief geadverteerd met “meteen 10% korting op stroom”, waardoor de gemiddelde consument niet zal verwachten dat de korting die hij uiteindelijk ontvangt slechts een fractie van de 10% dan wel 25% korting bedraagt die hem of haar in de brief wordt aangeboden. Dat de voorwaarden tot gevolg hebben dat het voordeel zodanig beperkt wordt dat maar 1 of 2% korting op stroom verkregen wordt, is niet te verenigen met de absoluut geformuleerde dik gedrukte aanhef van de brief (“meteen 10% korting op stroom”) en de in het oog springende gele button met de tekst “korting op stroom tot 25%”.

Nu daarnaast door Nuon niet aannemelijk is gemaakt dat men daadwerkelijk “25% korting op stroom” kan krijgen, is de Commissie van oordeel dat de teksten “Korting op stroom tot 25%” en “Herinnering: meteen 10% korting op stroom, oplopend tot 25%” te absoluut gesteld zijn. Het feit dat onder de uitingen in de “herinneringsbrief” beperkingen zijn geformuleerd doet daar niet aan af. De commissie oordeelt dan ook dat er sprake is van onjuiste informatie over het aangeboden prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De commissie beveelt Nuon aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Door het absoluut gestelde “meteen 10% korting op stroom” zal de gemiddelde consument niet verwachten dat de korting die hij uiteindelijk ontvangt slechts een fractie van de 10% dan wel 25% korting bedraagt die hem of haar in de brief wordt aangeboden. Dat de voorwaarden tot gevolg hebben dat het voordeel zodanig beperkt wordt dat, zoals bij klager, maar 1 of 2% korting op stroom verkregen wordt, is niet te verenigen met de absoluut geformuleerde dik gedrukte aanhef van de brief (“meteen 10% korting op stroom”) en de in het oog springende gele button met de tekst “korting op stroom tot 25%”. Nu daarnaast door Nuon niet aannemelijk is gemaakt dat men daadwerkelijk “25% korting op stroom” kan krijgen, is de Commissie van oordeel dat de teksten “Korting op stroom tot 25%” en “Herinnering: meteen 10% korting op stroom, oplopend tot 25%” te absoluut gesteld zijn. Het feit dat onder de uitingen in de “herinneringsbrief” beperkingen zijn geformuleerd doet daar niet aan af.

Gelet op het voorgaande is sprake van onjuiste informatie over het aangeboden prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC