RB 3629

Reclame Floriade misleidend

RCC 15 maart 2022, RB 3629; dossiernr. 2021/00598 (Floriade) De klacht gaat over een afbeelding van de Floriade. Hierop is een gondel van een kabelbaan te zien met doorzichtige ramen. In deze gondel staan mensen. Hierdoor wordt dus gesuggereerd dat inzittenden van de cabine van buitenaf gezien kunnen worden en dat zij mogen staan. In werkelijkheid moeten de cabines echter geblindeerd zijn en dienen passagiers te zitten. De commissie oordeelt dat sprake is van misleidende en oneerlijke reclame. Verder zou er worden gesuggereerd dat een gondelreis een retourreis betreft, terwijl het bij aankoop van een ticket om een enkele reis blijkt te gaan. Nu er staat dat het gaat om ‘een ritje in de kabelbaan’, wordt er naar het oordeel van de commissie niet gesuggereerd dat het zou gaan om een retourreis. Dit onderdeel van de klacht is dus ongegrond.

2. Nu de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC. Zo kan men besluiten de Floriade te bezoeken, teneinde (onder meer) een kabelbaanrit zoals getoond te maken, maar ook kan worden besloten af te zien van een bezoek inclusief kabelbaanrit, omdat men, verblijvend in de cabine, niet zichtbaar wil zijn vanaf het Floriade-terrein of de Rijksweg A-6, terwijl in de uiting wordt gesuggereerd dat men wel zichtbaar is.