RB 3054

Reaal misleidt consument met Woonhuisverzekeringsreclame Freek Vonk: houtkever is ongedierte en geen huisdier

Freek Vonk Reaal Woonverzekering

RCC 27 november 2017, RB 3054; dossiernr. 2017/00787 (Reaal Woonhuisverzekering). Aanbeveling. Het betreft de televisiecommercial van Reaal voor haar Woonhuisverzekering. De klacht: In de commercial is te zien dat de schuur van Freek Vonk instort omdat de ontsnapte reuzen houtkever de schuur heeft ‘opgevreten’. Volgens de moeder van Freek komt het allemaal goed, want Reaal regelt het allemaal. Uit artikel 4.1 van de polisvoorwaarden bij de Woonhuisverzekering van Reaal blijkt echter dat schade niet wordt vergoed wanneer deze wordt veroorzaakt door ongedierte. Daarom vindt klager de commercial misleidend.

Het oordeel van de Commissie

1. In de televisiecommercial is te zien dat de houten woning/schuur van Freek Vonk aangevreten wordt door de uit het terrarium ontsnapte ‘reuzen houtkever Ferdy’ en instort. Bij deze beelden zegt de moeder van Freek dat zij voor hem de Woonhuisverzekering bij Reaal heeft geregeld zodat zij weet dat, mocht er iets gebeuren, het bij Reaal “allemaal lekker geregeld is”.

2. Naar het oordeel van de Commissie wordt aldus in de commercial de indruk gewekt dat schade aan een woning die het gevolg is van het aanvreten van het hout door houtkevers door de Woonhuisverzekering van Reaal wordt gedekt. Vast staat echter dat op grond van artikel 4.1 van de bij deze verzekering behorende polisvoorwaarden schade toegebracht door ongedierte niet wordt vergoed. Houtkevers zullen in het algemeen in het kader van een verzekering als ongedierte worden aangemerkt. Dat Freek Vonk de reuzen houtkever als een huisdier lijkt te behandelen, neemt niet de indruk weg dat schade door ongedierte met de Woonhuisverzekering van Reaal is gedekt, wat niet juist is.

3. Gelet op het voorgaande wordt in de commercial voor de gemiddelde consument onduidelijke informatie verstrekt over de voornaamste kenmerken van de aangeprezen Woonhuisverzekering van Reaal als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie – het afsluiten van de Woonhuisverzekering – te nemen dat hij anders niet had genomen, is de commercial misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing: De Commissie acht de televisiecommercial in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.