RB 3450

RCC wijst klacht tegen reclame van Google af

RCC 26 oktober 2020, RB 3450; 2020 00418 (Klager tegen Google) Het betreft een tv-commercial waarin een aantal situaties worden getoond met problemen die zich bij het werken op een laptop kunnen voordoen. Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat daar, in zijn ogen, op ontoelaatbare wijze chromebooks worden vergeleken met de besturingssystemen van Windows en Mac. Deze klacht slaagt niet. Het volgende wordt overwogen:

In de uiting worden - kort gezegd - situaties met haperende laptops getoond (de batterij is leeg, updates worden onverwacht uitgevoerd, en documenten raken verloren doordat beveiliging daarvoor ontbreekt). Dat dit op enigszins overdreven wijze gebeurt, blijkt bijvoorbeeld uit de tekst "wil je een laptop die je niet 10 keer per dag moet opladen?" Vervolgens wordt duidelijk gemaakt dat deze problemen met een Chromebook opgelost zijn en wordt aan het eind een aantal laptopmerken en  verkooppunten daarvan genoemd.

In de commercial worden aldus de eigenschappen van laptops van Chromebook benadrukt. Van een expliciete of impliciete  vergelijking met een of meer andere merken laptops is geen sprake: het is niet zichtbaar van welk ander merk de getoonde  laptops zijn (de aan het einde van de televisiecommercial wel genoemde merken betreffen telkens Chromebooks) en de  vergelijking die in de TVC wordt gemaakt is zodanig generiek, dat niet gezegd kan worden dat laptops van Chromebook vergeleken worden met laptops van een of meer bepaalde merken. Van een expliciete dan wel impliciete vergelijking met Windows en Mac is evenmin sprake: de gemiddelde consument zal de TVC niet zo opvatten dat het hier een vergelijking met andere besturingssystemen (OS) betreft, of, meer specifiek, dat het Chromebook eigenschappen bezit die Windows en Mac OS niet hebben. In dit verband is ook de betekenis van het woord "switchen" zodanig algemeen, dat daaruit niet kan worden afgeleid dat de gemiddelde consument de teksten "het is tijd om te switchen naar een Chromebook" en "dus als je dat allemaal wilt, switch dan naar Chromebook" zonder meer zal opvatten als 'overstappen van een Mac OS of Windows OS naar
Chromebook OS'.

Samengevat is de Commissie van oordeel dat in de TVC niet geclaimd wordt dat Chromebook laptops unieke kenmerken hebben ten opzichte van de rest. De suggestie dat laptops van andere fabrikanten, met een ander OS, deze eigenschappen niet zouden hebben, zoals klager betoogt, ligt naar het oordeel van de Commissie niet in de uiting besloten.

Voor wat betreft het tweede deel van de klacht overweegt de Commissie het volgende:
Volgens klager kan een Chromebook niet als één product worden aangeprezen, nu er Chromebooks in verschillende prijsklassen zijn, met verschillende kwaliteiten. Klager heeft niet nader onderbouwd voor welke Chromebooks de beweringen over de batterijduur en beveiliging in de TVC niet gelden. Nu adverteerder daarentegen wel voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat alle Chromebooks aan de beweringen met betrekking tot de batterijduur, het updaten en de ingebouwde beveiliging voldoen, wordt dit deel van de klacht eveneens afgewezen.