RB 3117

Radiocommercial met ‘erectiemiddel’ en de naam van adverteerder is noodzakelijk

Voorz. 15 maart 2018, dossiernr. 2018/00197 (erectieshop) Directe voorzitters afwijzing. Radiocommercial: “Bij erectieshop weten we dat het soms even niet lukt. Dan kun je wel wat extra steun gebruiken in de vorm van een natuurlijke oplossing. Kijk voor natuurlijke erectiemiddelen op erectieshop.nl”. De klacht De radiocommercial zou pas na een bepaald tijdstip dienen te worden uitgezonden om te voorkomen dat jonge kinderen deze horen.

 

De voor­zitter heeft er begrip voor dat niet iedereen de onderhavige radiocommercial zal waarderen indien deze wordt uitgezonden gedurende tijdstippen dat ook kinderen naar de radio luisteren. Het dient evenwel toelaatbaar te worden geacht dat overdag reclame wordt gemaakt voor producten op het gebied van de seksualiteit waaronder erectiemiddelen. Daar­bij mag van de adverteerder wel terughoudendheid worden verwacht in de wijze waar­op het product wordt aangeprezen. Naar het oor­deel van de voorzitter doet ad­verteer­der dit op voldoende ingetogen wijze. In de radiocommercial wordt het probleem omfloerst omschreven. Uitsluitend het woord ‘erectiemiddel’ en de naam van adverteerder verwijzen naar de aard van de producten die voor dit probleem worden aangeprezen. Een dergelijke vermelding is noodzakelijk om de aard van de aangeprezen producten duidelijk te maken. Op grond van het voorgaande wijst de voorzitter de klacht af.