RB 2944

Promovendum mag verzekeringen aanprijzen met het feit dat doelgroep van hoger opgeleiden minder schade maakt

Vz. RCC 31 juli 2017, RB 2944; dossiernr. 2017/00413 (Autoverzekering Promovendum) VAF. Strijd met wet. Uiting: Het betreft de uiting op adverteerders website voor zover daar staat: “Wilt u 20% korting op uw autopremie? Onze doelgroep, hoger opgeleiden, maakt gemiddeld minder schade. Dat ziet u terug in de premie.” Klacht: De bewering in de televisiereclame en op de website dat hoogopgeleiden minder schade veroorzaken, raakt kant noch wal en is bovendien stigmatiserend en discriminerend.

1. Klaagster maakt bezwaar tegen de bewering van Promovendum dat hoger opgeleiden gemiddeld minder schade maken. Nu deze bewering niet voorkomt in de televisiecommercial (waarvan klaagster de link naar Youtube heeft opgegeven), is het oordeel in deze beslissing beperkt tot de uiting op de website van Promovendum.

2. Zoals reeds eerder geoordeeld door de Reclame Code Commissie (zie dossier 2014/00749), staat het Promovendum vrij zich met haar schadeproducten, en de reclame daarvoor, te richten op de door opleiding bepaalde doelgroep. In de bestreden uiting op de website prijst Promovendum haar autoverzekering aan door te wijzen op de premie die laag kan zijn dankzij (onder meer) het feit dat adverteerders doelgroep van hoger opgeleiden minder schade maakt. Adverteerder heeft deze bewering onderbouwd met cijfers. Gelet op het voorgaande is de voorzitter van oordeel dat klaagsters klacht niet kan slagen.

De beslissing van de voorzitter   

De voorzitter wijst de klacht af.