RB 3536

Promotioneel kansspel voor test alarmsysteem is misleidend

Voorzitter RCC 22 juni 2021, RB 3536; 2021/00178 (Klager tegen Verisure) Het betreft een advertentie op Instagram van Verisure waarin onder meer staat: “We zoeken huiseigenaren om ons alarmsysteem te testen”. In de advertentie bevindt zich een aanmeldknop naast de mogelijkheid van een swipe up. Na de swipe up bevindt zich een pagina van een promotioneel kansspel. Daarnaast wordt men volgens klager niet geselecteerd om een alarmsysteem te testen, maar geeft iemand na het invullen van een telefoonnummer toestemming om benaderd te mogen worden met een commercieel aanbod. Klager vindt de advertentie misleidend. De voorzitter is het hiermee eens en oordeelt dat het voor de consument duidelijk moet zijn dat hij of zij benaderd kan worden met een commercieel aanbod en dat het gaat om een promotioneel kansspel. Nu dat niet het geval is, is de betreffende reclame in strijd met artikel 5 NRC. 

2)  Uit het voorgaande volgt dat de advertentie een onjuist beeld geeft van hetgeen adverteerder aanbiedt. Indien adverteerder in een reclame-uiting de mogelijkheid tot testen geeft, dient dit te worden waargemaakt. Indien het gaat om de prijs van een promotioneel kansspel, dient dat te worden meegedeeld om te voorkomen dat de consument met onjuiste verwachtingen op de advertentie klikt of gebruik maakt van een swipe up. Daarnaast dient van aanvang af duidelijk te zijn dat telefonische benadering met een commercieel doel een noodzakelijk onderdeel is van het aanbod. Door blijkens het bovenstaande een evident onjuiste indruk te wekken over de inhoud van het aanbod, ondermijnt adverteerder het vertrouwen dat men in reclame dient te kunnen hebben. Hierdoor is de uiting in strijd met artikel 5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De voorzitter neemt tot slot nota van de toezegging van adverteerder om de uiting zo nodig aan te passen, maar acht deze toezegging onvoldoende concreet om daarmee nu reeds rekening te houden.