RB
DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op dinsdag 2 januari 2024
RB 3816
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
19 dec 2023
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 19 dec 2023, RB 3816; 2023/00301 (Primar Netherlands tegen Sara Dubbeldam/When Sara Smiles), https://www.reclameboek.nl/artikelen/primark-adverteert-met-misleidende-duurzaamheidsclaims

Uitspraak ingezonden door O. Schotel, S. de Boer en L. van Gijn, De Roos Advocaten

Primark adverteert met misleidende duurzaamheidsclaims

CvB (SRCC) 19 december 2023, IEF 21820, RB 3816; Dossiernr: 2023/00301 (Primark Netherlands B.V. tegen Sara Dubbeldam/When Sara Smiles). Klacht tegen misleidende duurzaamheidsclaims door Primark. Zowel de RCC als het CvB neemt misleiding aan t.a.v. alle bestreden uitingen en doet een aanbeveling. Klaagster (Sara Dubbeldam/When Sara Smiles) maakt bezwaar tegen de uitingen en stelt dat Primark consumenten misleidt, door te adverteren met (absolute) duurzaamheidsclaims die vooralsnog enkel zijn gebaseerd op toekomstplannen en duurzaamheidsambities. Het College komt tot het eindoordeel dat uitingen 1 t/m 5 in strijd zijn met artikel 3.2 CDR, en uiting 2 en 5 tevens in strijd met artikel 3.1 CDR.

Uiting 1. "De CO2-uitstoot met 50% verminderen. Zodat de planeet vrij kan ademhalen." Linksonder in de poster staat een OR-code met daarnaast, in kleine letters, de tekst: "Tegen 2030 halveren we de CO2-uitstoot in onze hele waardeketen."

Uiting 2. "Biologisch, gerecycled, duurzaam en betaalbaar katoen." Linksonder in de poster staat een OR-code met daarnaast, in kleineletters, de tekst: "Tegen 2027 is al het katoen in onze kleding biologisch, gerecycled of afkomstig van­ uit ons duurzaamheidsprogramma voor katoen."

Uiting 3. "Geen wegwerpplastic meer. Voor onze enige planeet." Linksonder in de poster staat een OR-code met daarnaast, in kleine letters, de tekst: "Tegen 2027 verwijderen we al het plastic voor eenmalig gebruik uit ons bedrijf."

Uiting 4. "Opleidingen voor gelijkheid. Kansen voor iedereen." Linksonder in de poster staat een OR-code met daarnaast, in kleine letters, de tekst: "Het creëren van kansen voor vrouwen in onze hele toeleveringsketen door vaardigheden op de werkplek te ontwikkelen en belemmeringen in hun vooruitgang aan te pakken tegen 2030."

Uiting 5. "We maken onze kleding circulair. Zodat de wereld blijft draaien." Linksonder in de poster staat een OR-code met daarnaast, in kleine letters, de tekst: "Tegen 2027 zal onze kleding recyclebaar zijn."

7.7. […] De uiting luidt immers dat Primark de CO2-uitstoot tot 2030 zal hal­ veren. Een dergelijk absoluut geformuleerde ambitie wekt bij de gemiddelde consument de verwachting dat deze in ieder geval zal worden waargemaakt. Op basis van de beschikbare gegevens kan echter niet worden gezegd dat (men in redelijkheid kan verwachten dat) dit resultaat zal worden behaald. Daarbij is ook van belang dat het College het nog onvol­doende opgehelderd acht hoe Primark deze ambitie kan waarmaken gelet op het feit dat de koolstofemissies grotendeels plaatsvinden in haar toeleveringsketen (namelijk voor 88%, zoals volgens de Commissie door Primark zelf is aangevoerd). Uit voorgaande stukken blijkt niet van dwingende maatregelen jegens de toeleveranciers. […]

7.10 […] Niet valt in te zien dat het niet mogelijk zou zijn duidelijker dan nu in de uiting kenbaar te maken dat het om een ambitie gaat. Primark heeft ervoor gekozen om eerst prominent een feitelijk ogende mededeling over het assortiment te doen en die vervolgens op onvoldoende duidelijke wijze tot een ambitie te nuanceren. Dit heeft tot ge­volg dat de gemiddelde consument de slogan "Biologisch, gerecycled, duurzaam en betaal­baar katoen" zal opvatten als een feitelijke mededeling over de aard van de bestaande win­kelvoorraad, in deze zin dat de kleding die men nu in Primark-winkels kan kopen de hier bedoelde eigenschappen heeft. De uiting is hierdoor, zoals ook de Commissie heeft geoor­deeld, in strijd met artikel 3.2 CDR. […]

7.16. Uitgaande van de maatstaf van een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument is het College van oordeel dat deze consument waarschijnlijk niet zal onderken­nen dat op de poster een ambitie in plaats van een feit wordt uitgesproken. Dit impliceert dat de gemiddelde consument de slogan "We maken onze kleding circulair. Zodat de we­reld blijft draaien" zal opvatten als een mededeling over de bestaande winkelvoorraad, in deze zin dat de kleding die men in een Primark-winkel kan kopen inmiddels de hier be­doelde eigenschappen heeft. De uiting is hierdoor, zoals ook de Commissie heeft geoor­deeld, in strijd met artikel 3.2 CDR. […]