RB 2983

Primagaz misleidt publiek door enkel één parameter van gebruikskost te noemen waardoor aardgas goedkoper lijkt dan Mazout

Rechtbank van Koophandel Hasselt 19 oktober 2012, RB 2983; IEFbe 2361 (Informazout tegen Primagaz Belgium) Primagaz verkoopt gasproducten zoals butaan en propaan voor het verwarmen van woningen en gebouwen. In de krant De Morgen met de titel: "Geen aardgas? Een budgetvriendelijke en groenere oplossing dan Mazout" maakte Primagaz een vergelijking van de officiële prijzen van propaan met die van Mazout. De reclame zou bij de gemiddelde consument de  indruk wekken dat de verbruikskost van verwarmen met propaan beduidend lager is dan de verbruikskost van verwarmen met mazout. Als de correcte vergelijkingsbasis wordt gebruikt, rekening houdende met de calorische waarde, dan zou de verbruikskost van verwarmen met mazout duidelijk voordeliger zijn dan met propaan. De rechtbank verwijst naar haar vonnis van 8 september 2010 [RB 2982] en blijft bij haar standpunt dat er sprake is van vergelijkende reclame in de zin van art. 2.20 WMPC. De vergelijkende reclame vertoont een misleidend karakter. Primagaz kan zich niet beperken tot de vermelding van één enkele parameter van de gebruikskost, die haar het beste uitkomt, zonder daarbij te vermelden dat de calorische waarde van de brandstoffen substantieel verschillen. Hierdoor misleidt Primagaz het publiek.

Leestip: II.8 - II.9.