RB 3018

Persoonlijke ervaring klager maken claims werking middel niet per sè misleidend

RCC 5 oktober 2017, RB 3018; LS&R 1522; dossiernr. 2017/00615 (Omega Pharma Granufink Prosta). Afwijzing. Het betreft de televisiecommercial voor het product Granufink Prosta van Omega Pharma. De klacht: klager vindt de televisiecommercial voor Granufink Prosta forte misleidend, omdat de commercial duidelijk medische claims bevat terwijl het product slechts als kruidengeneesmiddel is geregistreerd bij het CBG en er geen klinisch bewijs voor de werking van het middel is geleverd. Consumenten worden door de commercial op het verkeerde been gezet en denken dat zij met een bewezen werkend geneesmiddel te maken hebben. De hoge prijs van het product zal dit gevoel volgens klager nog versterken. Klager heeft het product Granufink Prosta forte zes weken geprobeerd, maar heeft ervaren dat het “helemaal niets deed”. De commercial is in strijd met de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015, aldus klager.

Het oordeel van de Commissie

1. De klacht betreft de televisiecommercial voor Granufink Prosta (forte). Bij de beoordeling van de klacht gaat de Commissie uit van het volgende.

Granufink Prosta forte is een traditioneel kruidengeneesmiddel waarvoor door het CBG een handelsvergunning is afgegeven. Dit betekent dat Granufink Prosta forte volgens de beoordeling door het CBG voldoet aan de voor het afgeven van de handelsvergunning geldende voorwaarden die zijn genoemd in artikel 42 lid 8 Gmw, waaronder de voorwaarden dat voldoende gegevens beschikbaar zijn die aantonen dat het middel een traditioneel gebruik kent en dat door het langdurige gebruik en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan aannemelijk is dat het middel een farmacologisch effect heeft of anderszins werkzaam is. Bij een kruidengeneesmiddel behoeft ter onderbouwing van de werking geen klinisch bewijs te worden geleverd. Krachtens artikel 87 Gmw en artikel 8.4 CPG moet reclame voor een kruidengeneesmiddel de vermelding bevatten dat het om een traditioneel kruidengeneesmiddel gaat, bij welke indicaties het wordt gebruikt en dat de indicaties uitsluitend zijn gebaseerd op een reeds lang bestaand gebruik. De televisiecommercial voor Granufink Prosta (forte) is ter preventieve toetsing aan de KOAG voorgelegd en na beoordeling van een toelatingsnummer voorzien.

2. In de commercial wordt uitdrukkelijk in beeld vermeld: “GRANUFINK is een traditioneel kruidengeneesmiddel. De indicatie is uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring en niet op klinisch bewijs. Lees voor aankoop de aanwijzingen op de verpakking. GRANUFINK Prosta Forte is enkel bestemd voor mannen met een vastgestelde goedaardige prostaatvergroting.” Door het CBG zijn voor Granufink Prosta forte als “therapeutische indicaties” vastgelegd: “Traditioneel kruidengeneesmiddel toegepast ter vermindering van plasproblemen (…).” In de commercial zegt de voice-over met betrekking tot de indicatie van Granufink Prosta: “De unieke dosering actieve ingrediënten vermindert de drang om vaak te plassen en geeft een gevoel van een ontspannen blaas.(..)” en “Voor de behandeling van plasproblemen (…)”.

3. De Commissie begrijpt de klacht zoals door klager ter zitting toegelicht zo, dat volgens hem de commercial misleidend is omdat daarin zonder voorbehoud wordt beweerd dat Granufink Prosta forte “plasproblemen vermindert” terwijl het –naar klager heeft ervaren– niet zeker is dat het middel daadwerkelijk deze werking heeft.

4. Deze klacht kan niet slagen. Naar het oordeel van de Commissie komt de inhoud van de in de commercial gesproken en in beeld getoonde tekst in voldoende mate overeen met de door het CBG vastgestelde indicatie dat Granufink Prosta kan worden toegepast “ter vermindering van plasproblemen”. De mededeling dat Granufink Prosta “de drang om vaak te plassen vermindert” zal door de consument worden begrepen als omschrijving van het doel waarvoor het product kan worden gebruikt, en niet als garantie voor de werkzaamheid van het middel bij iedere gebruiker daarvan. Dat de werking niet is gegarandeerd, blijkt ook uit de in beeld getoonde tekst: “Indien uw klachten binnen 7 dagen erger worden of na 4 weken niet minder zijn geworden, neem dan contact op met uw arts.”

De beslissing: de Commissie wijst de klacht af.