RB 2223

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Personalia: Laurens Kamp versterkt BINGH Advocaten per 1 september 2014

Laurens Kamp heeft met ingang van 1 september 2014 zijn praktijk voortgezet bij BINGH Advocaten. Laurens is afkomstig van het internationale advocatenkantoor Simmons & Simmons, waar hij gedurende 5,5 jaar werkzaam was binnen de praktijkgroep Intellectuele Eigendom. Door de komst van Laurens wordt de bestaande IE praktijk van BINGH verder versterkt en uitgebreid. Laurens is sinds 2009 advocaat en is lid van de redactie van IE-forum.nl en het BMM-bulletin en docent bij de merkengemachtigdenopleiding van de BMM.

Laurens is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en het reclamerecht. Binnen die rechtsgebieden adviseert hij nationaal en internationaal opererende ondernemingen over met name merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, vergelijkende reclame en product- en gezondheidsclaims. Ook heeft hij de Benelux Merken en Modellen (BMM) specialisatieopleiding met succes afgerond en heeft hij in het verleden ook veelvuldig als merkgemachtigde opgetreden. Laurens heeft in het verleden onder meer Samsung Electronics Co. Ltd. bijgestaan als advocaat in de modelrechtelijke procedure tegen Apple Inc., zowel in Nederland als in Engeland. Daarnaast adviseert Laurens over verbintenisrechtelijke kwesties, waaronder licentie- en distributieovereenkomsten en voert hij een algemene procespraktijk.