RB 3065

Oproep voor onderzoek mutanten gen niet herkenbaar als reclame

RCC 4 december 2017, RB ; Dossiernr. 2017/00705 (Mutanten-advertentie). Aanbeveling. Guerilla marketing. Het betreft een advertentie in de Volkskrant. In de advertentie staat onder meer: “Gezocht Gezonde vrijwilligers (12-18 jaar) die zich willen testen op mutanten gen. Vergoeding: € 1.600,-*". De klacht. Als men naar de site gaat waarop men zich zou kunnen aanmelden, blijkt het te gaan om reclame voor het nieuwe programma op FOX TV: “The Gifted”. Klaagster acht de onderhavige reclame-uiting, waarvan de doelgroep uit minderjarigen bestaat, niet als zodanig herkenbaar.

Het oordeel van de Commissie

De klacht komt er op neer dat klaagster niet duidelijk acht dat de bestreden uiting reclame is voor het Fox programma “The Gifted”. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

Dat de bestreden uiting een reclame-uiting is, blijkt naar het oordeel van de Commissie voldoende duidelijk uit de vermelding in de linkerbovenhoek  “Advertentie”. Dat het reclame betreft voor voornoemd televisieprogramma acht de Commissie echter niet duidelijk. In tegendeel, door de foto van drie als artsen/onderzoekers uitziende mensen, in combinatie met de oproep van “Gezonde vrijwilligers (12-18 jaar)” voor een onderzoek door “Prof. dr. B. Singer”, en een in het vooruitzicht gestelde vergoeding van € 1.600,- en reiskostenvergoeding, wordt de indruk gewekt dat men zich werkelijk kan aanmelden  voor een medisch experimenteel onderzoek. Oproepen voor dergelijke onderzoeken worden ook regelmatig in drukwerk gedaan. Dat gesproken wordt over “mensen met bijzondere krachten” neemt bovengenoemde indruk niet, althans niet voldoende weg.

Nu lezers van de onderhavige advertentie, die in het bijzonder is gericht tot minderjarigen en hun ouders, aldus op het verkeerde been worden gezet, is de Commissie van oordeel dat de advertentie naar vorm en inhoud van dien aard is dat het vertrouwen in de reclame wordt geschaad als bedoeld in artikel 5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Gezien het voorgaande behoeft het verweer dat de advertentie was opgenomen in een landelijk dagblad, en dat dat gegeven maakt dat de KJC in dit geval niet van toepassing is, niet meer te worden behandeld.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing: De Commissie acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 5 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.