RB 3071

Onverholen en onverbloemde toespelingen op seks in reclame Neuken Liqueur in strijd met de goede smaak

RCC 18 december 2017, RB 3071; Dossiernr. 2017/00793 (Neuken Liqueur). Aanbeveling. Alcohol houdende dranken. Het betreft acht reclame-uitingen voor het product “Neuken Liqueur” op haar Facebookpagina. De klacht Tegen de verschillende uitingen heeft klager de volgende bezwaren. Uiting 1 tot en met 6 acht klager in strijd met artikel 5 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA). Uiting 7 acht klager in strijd met artikel 1 RvA. Uiting 8 acht klager in strijd met artikel 7 RvA. 

Het oordeel van de Commissie

Met betrekking tot de verschillende uitingen en de daartegen gerichte bezwaren overweegt de Commissie het volgende.

Ad 1 tot en met 6.

Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met de goede smaak en/of het fatsoen stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter van die criteria. Met inachtneming van deze terughoudendheid oordeelt zij als volgt.

In elk van de uitingen 1 tot en met 6 wordt een product, een -naar klager onweersproken heeft gesteld- alcoholhoudende drank, aangeprezen met gebruikmaking van het woord “Neuken”. Dit woord komt voor in de, in elk van de uitingen genoemde productnaam “Neuken Liqueur”. Daarnaast wordt het woord “Neuken” gebruikt in de vermelding “NEUKEN Original” onderaan de uiting (uitingen 2, 3, 4 en 6) dan wel in de teksten “Wanneer vind jij Neuken het lekkerst? Voor of na de daad?” respectievelijk “Noem je dit nou sex on the beach of NEUKEN op het strand?” (uiting 1 en uiting 5). Verder worden door andere elementen in de uitingen duidelijk toespelingen gemaakt op seks. Zo is in uiting 1 sprake van “de daad” en een afbeelding van een vrouw in uitdagende pose op een bed, in uiting 2 van “nemen en genomen worden”, in uiting 3 van “Sex op TV”, in uiting 4 van “TAG iemand die dit weekend met de billen bloot gaat”, “spleet” en “reet”, in uiting 5 van de afbeelding van (kennelijk) twee flesjes “Neuken Liqueur” in combinatie met de vraag: “Noem je dit nou sex on the beach of NEUKEN op het strand?” en in uiting 6 van “glijmiddel gebruiken” en “je bedpartner”.

Door het gebruik van de productnaam “Neuken Liqueur” en het verdere gebruik van het woord “Neuken” in combinatie met bovenbedoelde andere, onverholen en onverbloemde toespelingen op seks in de verschillende uitingen, acht de Commissie deze uitingen in strijd met de goede smaak als bedoeld in artikel 5 RvA.

Ad 7.

Door de tekst “DEZE FLESSEN MOETEN BINNEN EEN KWARTIER OP 

WIE APP JIJ?” in combinatie met de afbeelding van drie flessen “Neuken Liqueur” wordt naar het oordeel van de Commissie overmatige consumptie van alcohol gestimuleerd als bedoeld in artikel 1 RvA. Om die reden acht de Commissie de uiting in strijd met 1 RvA, waarin onder meer staat:

“Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie tonen, suggereren of stimuleren”. 

Ad 8.

In deze reclame voor “Neuken Liqueur” wordt een man getoond waarbij er, gezien de tekst “Neuken in de baas z`n tijd” en de omgeving waarin de man zich bevindt, sprake is van een “directe link” met “de werkplek” als bedoeld in de Toelichting bij artikel 7 RvA. Om die reden acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 7 RvA, in de Toelichting waarbij onder meer staat:

“Mensen mogen niet getoond worden terwijl ze alcoholhoudende drank consumeren op de werkplek of indien er een directe link bestaat met de werkplek”.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing De Commissie acht de uitingen 1 tot en met 6 in strijd met artikel 5 RvA, uiting 7 in strijd met artikel 1 RvA en uiting 8 in strijd met artikel 7 RvA. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.