RB 3556

Onterechte bewering over CO2-neutraliteit

RCC 26 augustus 2021, RB 3556; 2021/00190 (Klagers tegen Shell) Klagers stellen dat Shell ten onrechte claimt dat de milieuschade die wordt veroorzaakt door de CO2-uitstoot van haar fossiele brandstoffen kan worden geneutraliseerd. De campagne luidt als volgt: 'Maak het verschil, rij CO2-neutraal'. Volgens klagers is, wetenschappelijk gezien, een daadwerkelijke compensatie niet mogelijk. Shell voert als verweer dat de uitstoot gecompenseerd wordt door de aankoop van credits. Deze credits worden ingezet in verschillende natuurprojecten die vermindering van CO2 realiseren. Volgens Shell is het publiek van deze aanpak op de hoogte. Daarnaast zouden internationaal erkende organisaties zoals ISO en BSI de term CO2-neutraal gedefinieerd hebben. De Commissie vindt dit niet genoeg. Er wordt onterecht door Shell de indruk gewekt dat de uitstoot teniet wordt gedaan door daar een tegengesteld effect tegenover te plaatsen. De uitingen zijn in strijd met artikel 2 en 3 MRC. 

5) Deze indruk wordt nog versterkt door de uitleg van de campagne die Shell op haar website geeft: de consument die deelneemt aan het “compensatieAAN” programma betaalt één cent extra per liter waarmee de CO2-uitstoot van de kilometers die met die brandstof worden gereden, wordt gecompenseerd. Shell betaalt vervolgens de compensatie van de CO2-uitstoot vanaf de winning van de olie tot aan de benzinepomp, waardoor de hele levenscyclus van de brandstof “geneutraliseerd wordt”. Door een concreet vast bedrag aan de actie “Maak het verschil, Rij CO2-neutraal” te verbinden, te weten één cent, wordt gesuggereerd dat met één cent gegarandeerd tot nul gecompenseerd kan worden, en dat deze compensatie tot nul ook daadwerkelijk plaatsvindt. Omdat in de uiting geen enkel voorbehoud wordt gemaakt, zal men verwachten dat wanneer men bij Shell tankt met het compensatieAAN-programma, er na betaling van één cent geen enkel negatief effect op het milieu is voor wat betreft de kilometers die men op deze brandstof rijdt. Shell benoemt dit ook expliciet op haar website: “Heb je je aangemeld en tank je Shell V-Power? Dan betaalt Shell de volledige CO2-compensatie voor jou, inclusief de kilometers die je maakt.” Daarmee heeft de claim een absoluut karakter. De gemiddelde consument zal ervan uitgaan dat met de cent die hij extra betaalt de milieuschade van de kilometers die met de brandstof wordt gereden volledig teniet wordt gedaan (“wordt gecompenseerd”). De claim laat geen andere uitleg toe.