RB 3600

Ontbreken vanaf-prijs is misleidend

RCC VT 11 januari 2022, RB 3600; dossiernr: 2021/00459 (Jan Vanderstorm) De klacht gaat over een uiting op de website van adverteerder voor een spijkerbroek van het merk Jan Vanderstorm. Tijdens zijn bezoek aan de website van adverteerder kreeg klager een prijs te zien die lager was dan de prijs die te zien was op het moment dat hij op de broek klikte. Volgens klager had adverteerder moeten vermelden dat het ging om een vanaf-prijs. Nu deze ontbrak zou sprake zijn van misleidende reclame. Adverteerder stelt dat hier geen sprake van is, omdat de lagere prijs enkel zichtbaar is indien er nog geen maat is geselecteerd.

Op het moment dat de klant een maat selecteert verschijnt de daadwerkelijke prijs. Er zijn meerdere actieve handelingen nodig om uiteindelijk te bestellen. Voor het bestellen had klager dus al kennis kunnen nemen van de daadwerkelijke prijs van de spijkerbroek. Het oordeel van de voorzitter luidt dat de uiting op de website van adverteerder wel degelijk misleidend is nu uit deze uiting niet blijkt dat het gaat om een vanaf-prijs. De gemiddelde consument wordt door de lagere prijs op het verkeerde been gezet, want er staat niet bij dat deze prijs enkel geldt voor de kleinste maat. Hierbij maakt het niet uit dat de daadwerkelijke prijs wel zichtbaar is in het latere boekings- en betalingsproces. Concluderend is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Dat de informatie wel duidelijk wordt in het (latere) boekings- en betalingsproces, doet niet af aan het oordeel dat de gemiddelde consument door de wijze waarop adverteerder de prijs vermeldt, op het verkeerde been wordt gezet.