RB 3616

Onjuist gebruik van woord 'gratis'

RCC VT 24 januari 2022, RB 3616; dossiernr. 2021/00625 (Carpetright) Het betreft een klacht over de uiting ‘gratis gelegd’ op de website van verweerder. Deze uiting staat links bovenaan de foto’s van vloeren, wat impliceert dat de vloer gratis wordt gelegd, maar dit klopt niet. Er wordt enkel korting gegeven op de legkosten. Dit staat wel in de actievoorwaarden. De voorzitter oordeelt dat het woord ‘gratis’ onjuist wordt gebruikt in de reclame-uiting. Er is sprake van misleidende reclame.

Doordat er voor het leggen van de vloer toch kosten in rekening worden gebracht is er sprake van een onjuist gebruik van het woord ‘gratis’.