RB 2992

One.com misleidt door onduidelijkheid over 'niet goed, geld terug garantie'

One.com

RCC 20 september 2017, RB 2992; dossiernr. 2017/00598 (www.one.com). Misleiding. Het betreft de volgende mededeling op adverteerders website www.one.com: “Geen risico 15 dagen. Niet goed, geld terug garantie”. De klacht: klager heeft via de website www.one.com twee domeinnamen aangeschaft. Tijdens de bestelling werd er groot reclame gemaakt met een ‘15 dagen niet goed, geld terug garantie’. Omdat de domeinnaam ‘niet goed’ bleek te zijn, vroeg klager zijn geld terug. Dat bleek niet mogelijk te zijn, omdat de garantie slechts één aankoop dekt. Klager heeft beide domeinen in één keer en in één rekening betaald. Adverteerder splitst deze dus op zonder dat duidelijk weer te geven, aldus klager.

Het oordeel van de Commissie
1. Vast is komen te staan dat de geadverteerde 15 dagen niet-goed-geld-terug-garantie slechts ten volle geldt voor de eerste opzegging van een besteld domein en dat bij volgende geannuleerde bestellingen alleen de kosten worden vergoed die geen betrekking hebben op de registratie van de domeinnaam. In de (bij verweer overgelegde) ’Handleidingen & FAQ’ op adverteerders website staat in dit verband: “Wij betalen het gehele bedrag terug, als u annuleert binnen 15 dagen na het plaatsen van de bestelling via de website, en wanneer het de eerste keer is dat u gebruik maakt van onze niet-goed geld-terug garantie. Als u al eerder gebruik heeft gemaakt van onze niet-goed-geld-terug garantie, dan betalen we de webruimte en oprichtkosten terug, maar niet de domeinregistratiekosten."
2. De Commissie begrijpt de klacht zo dat volgens klager in de bestreden uiting onvoldoende duidelijk wordt gemaakt dat de geadverteerde ’15 dagen niet goed, geld terug garantie’ slechts geldt voor de eerste opzegging van een besteld domein. Deze klacht treft doel. In de uiting wordt de geld-terug-garantie op absolute wijze geadverteerd, zonder enige verwijzing naar andere voorwaarden of beperkingen dan de termijn van 15 dagen. Dat van de aldus geadverteerde garantie slechts één keer gebruik kan worden gemaakt, is een belangrijke beperking van het aanbod. Het voor de domeinregistratie verschuldigde bedrag, dat alleen bij een eerste annulering wordt vergoed, blijkt immers het grootste deel van de totale kosten te zijn. De beperking van de volledige garantie tot de eerste annulering van een besteld domein, op welke beperking de gemiddelde consument niet zonder meer bedacht behoeft te zijn, betreft essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Daarom dient de consument in de uiting zelf op deze informatie attent te worden gemaakt. Het is onvoldoende om de beperkende voorwaarde elders op de website te vermelden zonder de gemiddelde consument in de uiting zelf op deze beperking te wijzen.
3. Gelet op het voorgaande is in de bestreden uiting sprake van het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de Commissie verder van oordeel is dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.
4. Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.
 
De beslissing
De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.