RB 3016

Onduidelijk dat "50% korting op alle glazen" enkel geldt bij aanschaf gehele bril

RCC 9 oktober 2017, RB 3016; dossiernr. 2017/00617 (Pearle Opticiens). Aanbeveling. Misleidjng. Het betreft een radiocommercial waarin wordt gezegd: “Nu tijdelijk bij Pearle 50% korting op alle glazen. Goede actie van Pearle”. De klacht: naar aanleiding van de radiocommercial is klager naar adverteerder gegaan om zijn linker brillenglas te laten vervangen. Daar kreeg hij te horen dat hij geen korting kreeg: de actie zou alleen gelden bij de aankoop van een “complete bril op sterkte”. Klager vindt de uiting misleidend omdat wordt gezegd “alle glazen”. De enige beperking die hij in de commercial hoorde, was dat de actie “tijdelijk” was.

Het oordeel van de Commissie:

In de commercial wordt gezegd “50% korting op alle glazen”. Klager heeft deze tekst zo begrepen dat hij verwachtte (ook) korting te zullen krijgen bij de vervanging van één brillenglas. Dit blijkt niet zo te zijn, zo is gebleken uit de reactie die adverteerder direct aan klager gaf en uit het verweer. Onweersproken is dat de actie kennelijk alleen geldt voor een “complete bril op sterkte”.

Dat de tekst “50% korting op alle glazen” kennelijk alleen betrekking heeft op de situatie dat men een “complete bril op sterkte” koopt, is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Deze essentiële informatie dient duidelijk in de uiting te zijn opgenomen. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake. Adverteerder heeft ook erkend dat de uiting verwarrend is of kan zijn.

Blijkens het voorgaande is in de radiocommercial sprake van een verborgen houden van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De beslissing: de Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.