RB 3068

Onduidelijk dat 5 afgebeelde broodjes slechts uit 4 broodsoorten bestaan

RCC 7 december 2017, RB 3068; dossiernr. 2017/00771 (Lidl brown bag). Aanbeveling. Het betreft een tv commercial van adverteerder. De klacht In de commercial worden vele soorten verse broodjes van Lidl bezongen. Aan het einde van de commercial verschijnt de tekst “alle combinaties mogelijk” in beeld, maar in de winkel blijkt de actie slechts te gelden voor 4 broodsoorten. Volgens klaagster stelt Lidl dat aan het eind van de commercial ook slechts 4 soorten zichtbaar zijn, maar dat beeld verandert volgens klaagster zo snel, dat het lijkt of het steeds 5 verschillende broodsoorten zijn en de aanbieding “5 broodjes voor € 1” voor alle broodsoorten geldt.

Het oordeel van de Commissie

Klaagster vindt de commercial misleidend, omdat daarin ten onrechte gesuggereerd zou worden dat de aanbieding 5 broodjes voor €1 voor alle broodsoorten in het assortiment van Lidl geldt, terwijl het aanbod in werkelijkheid voor slechts een deel van het assortiment geldt. Adverteerder stelt hier -kort gezegd- tegenover dat het publiek zal begrijpen dat de commercial uit twee delen bestaat, waarbij het eerste deel van de commercial een humoristisch bedoelde (algemene) opsomming betreft, en het tweede deel specifieke informatie over de prijsactie bevat, meer in het bijzonder dat het hier een actie voor 4 broodsoorten betreft.

Het verweer dat voor de consument duidelijk is dat de commercial uit twee delen bestaat (zoals adverteerder stelt: een algemeen en een prijsactie-deel), kan naar het oordeel van de Commissie niet slagen. De commercial begint met een opsomming van 9 broodsoorten in het assortiment van Lidl. Direct daarna verschijnt de tekst “5 broodjes €1,- Alle combinaties mogelijk” in beeld en een afbeelding van de (bruine) broodzak. De gemiddelde consument zal de commercial als een geheel opvatten en om die reden verwachten dat hij of zij alle daarvoor in de commercial getoonde 9 broodvarianten in de Brown Bag kan doen en (in de actieweek) voor 5 stuks €1,- betaalt.

Nu dat niet het geval blijkt te zijn en de actie kennelijk voor (slechts) 4 broodsoorten geldt, is sprake van het op onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Het feit dat bij de tekst “5 broodjes €1,- Alle combinaties mogelijk” 5 broodjes op een rij getoond worden, waarbij kennelijk de 4 broodsoorten van de actie getoond worden, verandert dit oordeel niet. Doordat de broodjes in hoog tempo van plek wisselen (waarbij 1 broodsoort dus steeds ‘dubbel’ is afgebeeld) is het voor de consument onvoldoende duidelijk dat de 5 afgebeelde broodjes ‘slechts’ uit 4 broodsoorten bestaan, en zal hij niet zonder meer begrijpen dat de actie “5 broodjes voor €1,-” alleen voor deze 4 broodsoorten geldt.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing: De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.