RB
DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op dinsdag 1 mei 2018
RB 3129
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
27 mrt 2018
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 27 mrt 2018, RB 3129; Dossiernr. 2018/00023/A (Nuud deodorant), https://www.reclameboek.nl/artikelen/nuud-mag-niet-benadrukken-dat-aluminium-in-deodorant-borstkanker-en-alzheimer-veroorzaakt

Nuud mag niet benadrukken dat aluminium in deodorant borstkanker en Alzheimer veroorzaakt

RCC 27 maart 2018, RB 3129; Dossiernr. 2018/00023/A (Nuud deodorant) Dossiernr. 2018/00023 Aanbeveling (Subjectieve normen, Misleiding). Het betreft de volgende uitingen voor Nuud deodorant: A.Tekstgedeeltes op de website www.nuud.care. B. Het filmpje met als titel “Kun jij jouw deodorant eten?” dat is te zien op de website www.nuud.care en op Facebook, YouTube en Vimeo. In dit filmpje wordt door verschillende personen terwijl zij een beetje uit een tubetje Nuud op etenswaren doen en deze vervolgens opeten. De klacht: In haar uitingen citeert Nuud selectief en verspreidt zij misleidende informatie, waarin een verband wordt gelegd tussen deodorantgebruik en borstkanker en Alzheimer. Om haar eigen deodorant aan te prijzen suggereert Nuud dat alle andere deodorant slecht is. Door onafhankelijke instanties is echter geconcludeerd dat deodorant veilig is. Klager verwijst in dit verband naar de op hun websites weergegeven (en door klager overgelegde) standpunten van KWF (tab “Deodorant en borstkanker”, titel “Deodorant is veilig”) en van Borstkankervereniging Nederland (“Geen bewijs voor verband deodorant en borstkanker”), waaruit blijkt dat niet is bewezen dat deodorant borstkanker of Alzheimer veroorzaakt. Met de misleidende informatie maakt Nuud mensen ten onrechte bang voor ernstige ziekten.

Klager heeft in de door hem overgelegde afdrukken van tekstgedeeltes van de website (hiervoor aangeduid met ”A”) door middel van arcering aangegeven dat zijn bezwaar is gericht tegen de volgende zinsneden:

Op de pagina https://nuud.care/borstkanker-deodorant:

1) “Erfelijke overdraagbaarheid is een van de belangrijkste indicatoren, maar een recent artikel in Time Magazine (https://time.com/4394051/deodorant-antiperspirant-toxic/) duidt ook op andere mogelijke veroorzakers van borstkanker.”

2) “Het dag in dag uit aanbrengen van je deo gaat niet zonder gevolgen; het aluminium dat je steeds weer op dezelfde plek spuit of rolt gaat zich ophopen. Wanneer dat gebeurt kan dit leiden tot ernstige gevolgen voor je lichaam, waarbij zelfs ziekten als borstkanker en Alzheimer niet uitgesloten kunnen worden.”

3) “Je verdiepen in alternatieven die wel goed werken maar niet tot schade aan je lichaam kunnen leiden is misschien helemaal niet zo’n gek idee.”

Op de pagina https://nuud.care/faq-answer/waarom-is-normale-deo-niet-goed/:

4) “De tot voor kort gedane onderzoeken wezen echter wel degelijk in de juiste richting.”

5) “De onderzoekers leggen door dit onderzoek een duidelijke link tussen deodorant met aluminium en borstkanker.”

Op de pagina https://nuud.care/faq:

6) “Dat de onderzoeken die het verband tussen aluminium in deodorant en ernstige aandoeningen inmiddels serieus genomen worden blijkt wel uit het feit dat Time Magazine (https://time.com/4394051/deodorant-antiperspirant-toxic/) er recent een artikel aan weidde. Hierin wordt genoemd dat aluminium “gen instabiliteit” in borstweefsel kan veroorzaken.”

7) “Vooral als je je oksels scheert, zou het aanbrengen van een product dat aluminium bevat op die kapotte huid niet goed zijn.”

8) “Conclusie? De theorie dat er een verband kan zijn tussen het gebruik van aluminiumzouten in deodorants en ziekten als kanker en Alzheimer is niet gebaseerd op één enkel artikel. Er zijn op dit moment veel verschillende indicaties dat je beter het zekere voor het onzekere kunt nemen door een deodorant te gebruiken die niet werkt op basis van aluminiumzouten.”

In het filmpje (hiervoor aangeduid met ”B”) wordt achtereenvolgens het volgende gezegd: “Kun jij jouw deodorant eten? Waarschijnlijk heb je daar nog nooit over nagedacht, maar als je dat wel doet dan voel je gelijk dat je dat beter niet kan proberen. En terecht, want de meeste deo’s zitten tjokvol met troep waar je echt verschrikkelijk ziek van kan worden. Dus het is heel logisch dat jij je deodorant niet wil eten. Maar als je deodorant zo slecht voor je is dat je het niet kan eten, is het dan wel verstandig om het elke dag, jaar in jaar uit, onder je armen te rollen of te spuiten? Volgens steeds meer onafhankelijk onderzoek lijkt dat er in ieder geval niet op, want steeds vaker worden allerlei ziektes, zoals borstkanker en Alzheimer, direct in verband gebracht met de rotzooi die je in je deodorant hebt. Maar goed, stinken is ook geen optie, en alternatieven met baking soda en andere natuurlijke ingrediënten ook niet. Daarom zijn we Nuud begonnen. Een revolutionaire deo met microzilver, die wel super zijn werk doet, maar waar tegelijkertijd niets in zit wat nu of ooit schadelijk voor je lijf is. En natuurlijk moet je Nuud gewoon smeren en niet eten. Maar het kán wel.”

Het oordeel van de Commissie

1. Het geschil spitst zich onder meer toe op de vraag of de aanprijzing van Nuud deodorant in tekstgedeeltes op de website www.nuud.care en in het filmpje met de titel “Kun jij jouw deodorant eten?” in strijd is met de Reclamecode Cosmetische Producten, meer specifiek met de artikelen 2 lid 8 en/of 3 lid 3 RCP.  

2. De Commissie stelt vast dat deodorant een cosmetisch product in de zin van de RCP is. De RCP is op de reclame-uitingen van Nuud voor haar deodorant van toepassing.

3. Artikel 2 lid 8 RCP luidt: “Beweringen mogen ingrediënten die op een wettelijke manier worden gebruikt niet in een kwaad daglicht stellen”. “Op een wettelijke manier gebruikt” betekent in dit geval dat als in een wet is bepaald dat het toepassen van aluminium(bestanddelen) in deodorant is toegestaan, in reclame het gebruik van aluminium als ingrediënt in deodorant niet in een kwaad daglicht mag worden gesteld. Van een dergelijke wettelijke bepaling is sprake in Verordening (EG) 1223/2009 betreffende cosmetische producten. Bijlage III bij deze Verordening bevat een “Lijst van de stoffen die in cosmetische producten mogen voorkomen” (met inachtneming van de gestelde beperkingen). Onder referentienummer 50 staat dat “Aluminium-zirkonium-hydroxydechloridecomplexen” zijn toegestaan in antitranspiratiemiddelen.

4. Vervolgens moet beoordeeld worden of het ingrediënt aluminium dat in reguliere deodorantproducten op een wettelijke manier wordt gebruikt, in de uitingen van Nuud in een kwaad daglicht wordt gesteld. Dat is naar het oordeel van de Commissie het geval. Nuud prijst immers zowel in de tekstgedeeltes op de website als in het filmpje haar product aan door te benadrukken dat de aluminiumbestanddelen in deodorantproducten van concurrenten borstkanker en/of Alzheimer kunnen veroorzaken. Zo staat op de website bijvoorbeeld: “Het dag in dag uit aanbrengen van je deo gaat niet zonder gevolgen; het aluminium dat je steeds weer op dezelfde plek spuit of rolt gaat zich ophopen. Wanneer dat gebeurt kan dit leiden tot ernstige gevolgen voor je lichaam, waarbij zelfs ziekten als borstkanker en Alzheimer niet uitgesloten kunnen worden.” En in het filmpje wordt onder meer gezegd: “De meeste deo’s zitten tjokvol met troep waar je echt verschrikkelijk ziek van kan worden” en “..steeds vaker worden allerlei ziektes, zoals borstkanker en Alzheimer, direct in verband gebracht met de rotzooi die je in je deodorant hebt”.

Door deze en soortgelijke beweringen bij de aanprijzing van haar product stelt Nuud het in de reguliere deodorantproducten wettelijk gebruikte ingrediënt aluminium in een kwaad daglicht. Dat een logisch gevolg hiervan is dat het ontbreken van aluminium in de producten van Nuud een voordeel is, maakt dit niet anders. Nuud beperkt zich niet tot het informeren van de consument over de samenstelling van haar eigen product, waarin geen aluminium is gebruikt, maar benadrukt de (mogelijke) negatieve effecten van het gebruik van aluminium in reguliere deodorant.

5. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de uitingen van Nuud – zowel het filmpje als de tekstgedeeltes op de website – in strijd zijn met het bepaalde in artikel 2 lid 8 RCP. Nu de uitingen reeds hierom niet toegestaan zijn, komt de Commissie niet meer toe aan de vraag of ook artikel 3 lid 3 RCP en/of andere bepalingen van de NRC geschonden zijn.

6. Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 2 lid 8 RCP. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.