RB 3448

Nieuwe Reclamecode voor Alcoholvrij en Alcoholarm Bier

Donderdag 15 oktober is de Reclamecode voor Alcoholvrij en Alcoholarm Bier (RvAAB) in werking getreden. In de code is onder andere vastgelegd dat reclame voor alcoholvrij en -arm bier niet gericht mag worden op jongeren onder de 18 jaar en dat reclame voor alcoholarm bier niet gericht mag worden op zwangere vrouwen en op actieve verkeersdeelname. Met het opstellen van de RvAAB is één van de afspraken die Nederlandse Brouwers en STIVA (Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie) maakten in het kader van het Nationaal Preventieakkoord, afgerond.
Lees verder.