RB 3154

Niet volledige aanbod NPO Start Plus te zien bij NLZIET en onduidelijk of dat opgelost wordt: uiting te absoluut

RCC 5 juni 2018, RB 3154; Dossiernr. 2018/00314 (NLZIET) Aanbeveling (Misleiding). Het betreft een uiting op www.npo.nl/aanmelden, voor zover daar onder het kopje “NLZIET” staat: “Eén abonnement voor drie diensten: NPO Start Plus, RTL XL en Kijk.” Klaagster maakt bezwaar tegen de uiting omdat daaruit (en uit de voorwaarden voor het abonnement) volgt dat zij recht heeft op de programma’s van NPO en NPO Plus, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. Ter zitting heeft klaagster aan de hand van enkele voorbeelden toegelicht dat zij met haar NLZIET abonnement niet het volledige aanbod van NPO Start Plus kan zien. Van sommige series ontbreken afleveringen (zowel bij het vooruitkijken als terugkijken) of moet zij onverwachts bijbetalen om de afleveringen te kunnen bekijken.

Het betreft een uiting op de website van NPO. Tijdens de mondelinge behandeling heeft NLZIET meegedeeld dat, hoewel de uiting niet van haar, maar van NPO afkomstig is, zij de inhoud hiervan voor haar rekening neemt.

In de uiting staat dat men voor € 7,95 een abonnement op de drie diensten NPO Start Plus, RTL XL en KIJK kan krijgen. De gemiddelde consument zal door deze uiting verwachten dat hij of zij dan ook gebruik kan maken van het volledige aanbod van NPO Start Plus, RTL XL en KIJK. Niet ter discussie staat dat daar op dit moment geen sprake van is. Sommige afleveringen van series op NPO Start Plus kunnen bijvoorbeeld niet via NLZIET worden vooruit- of teruggekeken. De omvang van het probleem, anders gezegd: hoeveel programma’s er niet bekeken kunnen worden, is onduidelijk. Adverteerder heeft ter zitting ingeschat dat het slechts een zeer klein deel van het aanbod betreft, (“misschien 1 of 2 procent”), maar heeft dit niet nader onderbouwd.

De Commissie begrijpt dat het de intentie van adverteerder is om het volledige aanbod van NPO Start Plus te kunnen aanbieden, maar dat dit door een technisch probleem op het moment niet mogelijk is. Nu men op NLZIET niet het volledige aanbod van NPO Start Plus kan zien, en het niet bekend is of dit probleem (op zeer korte termijn) zal worden opgelost, acht de Commissie de uiting waarin zonder voorbehoud wordt gesteld dat men “Eén abonnement voor drie diensten: NPO Start Plus, RTL XL en Kijk” koopt, te absoluut geformuleerd.

Gelet op het voorgaande is geen juiste informatie verstrekt over de van het gebruik van de dienst te verwachten resultaten als bedoeld onder de aanhef en b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.