RB 3307

Niet direct tonen volledige kosten lening is misleidende reclame

RCC 2 mei 2019, RB 3307; 2018/00891 (Klager tegen Ferratum) Misleidende reclame. Het betreft de banneradvertentie van Ferratum die op 24 november 2018 in klagers mailbox te zien was. “Snel geld lenen...Online aanvragen in minder (dan 5)...minuten. € 100 – €1500 len(en)...ferratum.nl...open”  –  en de uiting op de website www.ferratum.nl. Op die website kunnen het gewenste leenbedrag en de looptijd worden ingevuld. Vervolgens staat onderin het invulscherm, in kleinere letters: let op: het maximale Jaarlijkse kosten percentage is altijd 13,99%. Voorbeeld JKP: u leent 1000 over 62 dagen. De rente die u hiervoor moet betalen is 16,43 over twee betaaltermijnen. Na het eerste termijn betaalt u 444,97 terug, na het tweede termijn betaalt u 571,46. U betaalt dus een totaal van 1016,43 terug. Op jaarbasis zou bij een lening ter waarde van 1000 uw JKP 98,58 bedragen. Het leentermijn voor een lening bij Ferratum is zowel minimaal als maximaal 62 dagen**.”

Ferratum vermeldt op haar website deze nevenkosten niet als onderdeel van het jaarlijks kostenpercentage en maakt daardoor niet duidelijk wat de totale kosten van het krediet zijn. Pas na het invullen van de gegevens voor het gewenste krediet wordt de bezoeker van de website met de totale kosten geconfronteerd. Daarom is sprake van misleidende reclame.

5. Door reclame te maken voor een product waarvan Ferratum weet dat de kosten ervan (veelal) de wettelijk toegestane maximale kredietvergoeding overschrijden, voldoet Ferratum niet aan het normale niveau van zorgvuldigheid dat van een adverteerder verwacht mag worden en handelt zij in strijd met de vereisten van professionele toewijding. Tevens is de Commissie van oordeel dat hierdoor het economisch gedrag van de gemiddelde consument op wie de reclame is gericht, kan worden verstoord, nu hij hierdoor ertoe kan worden gebracht een lening af te sluiten waarvoor hogere kosten worden gerekend dan wettelijk is toegestaan. De bestreden reclame-uitingen zijn daarom oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Dit oordeel wordt niet anders indien in de bestreden uiting op de website daadwerkelijk via een asterisk is verwezen naar een waarschuwing voor extra kosten van een externe garantstelling, zoals volgens Ferratum vermoedelijk het geval is geweest. Die enkele waarschuwing voor “extra kosten” maakt immers niet, of in ieder geval niet voldoende duidelijk dat aan het product kosten zijn verbonden die de grenzen van het Besluit kredietvergoeding te buiten gaan.