RB 3029

Misleiding nu aanbieding slechts geldt voor één variant, maar meerdere varianten staan afgebeeld

Vz. RCC 24 oktober 2017, RB 3029; dossiernr. 2017/00688 (Etos Gilette). Toewijzing. Misleiding. Het betreft de aanbieding van voordeelpakken Gillette navulmesjes in een huis-aan-huis folder en in een (blijkbaar identieke) digitale folder op de website van adverteerder (www.folder-etos.nl). In de aanbieding staat onder meer dat men een gratis speaker en 40% korting krijgt bij de aanschaf van een voordeelpak. Verder staat in de uiting: “alle varianten, bijvoorbeeld Mach 3 base 16 stuks”. In de uiting staat de doorgestreepte ‘van-prijs’ van € 52,99 en de aanbiedingsprijs (‘voor-prijs’) van € 31,79. De klacht: adverteerder weigert een Gillette Fusion voordeelpak navulmesjes te verkopen voor € 31,79, ondanks dat de uiting voor alle varianten geldt en het Gillette Fusion voordeelpak duidelijk op de voorgrond is afgebeeld. De prijs staat ook niet in dezelfde zin als de woorden “bijvoorbeeld Mach 3 base 16 stuks”, maar los in de advertentie. In de advertentie worden verder geen uitzonderingen genoemd. Door het voorgaande is sprake van misleidende reclame.

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht betreft een uiting waarin sprake is van een voordeelactie (40% korting) en een cadeauactie (gratis speaker) bij de aankoop van een Gillette navulmesjes voordeelpak. Hierbij worden diverse varianten en een ‘van-voor’ prijs afgebeeld. Partijen verschillen van mening of voldoende duidelijk wordt gemaakt dat deze prijs uitsluitend geldt voor het ‘Mach 3 base’ voordeelpak. De voorzitter zal dit beoordelen op basis van de totale uiting en de context waarin de mededelingen worden gedaan. Uitgaande hiervan wordt geoordeeld als volgt.

2)  De uiting vangt de aandacht van de gemiddelde consument door de prominent afgebeelde korting van 40%, alsmede door de afgebeelde varianten Gillette voordeelpakken, en de ‘van-voor’ prijs, waarbij de aanbiedingsprijs van € 31,79 extra in het oog springt doordat deze groot en rood is afgebeeld. De nadere omschrijving van de aanbieding is hiertegenover minder opvallend, maar wel voldoende in beeld en leesbaar, zodat de gemiddelde consument geacht moet worden kennis daarvan te nemen. Deze omschrijving dient duidelijk te maken dat de aanbiedingsprijs niet geldt voor alle varianten. Immers, zonder specifieke toelichting volgt uit de uiting dat de aanbiedingsprijs, die - anders dan adverteerder stelt - optisch niet als onderdeel van de omschrijving kan worden beschouwd, voor alle afgebeelde varianten geldt, inclusief het Gillette Fusion voordeelpak dat op de voorgrond is te zien.

3)  Naar het oordeel van de voorzitter verschaft bedoelde omschrijving niet de vereiste duidelijkheid over het feit dat de afgebeelde aanbiedingsprijs uitsluitend voor het ‘Mach 3’ voordeelpak geldt, dat in de uiting overigens geheel op de achtergrond is afgebeeld. Indien wordt gesproken over “alle varianten, bijvoorbeeld [type]” in combinatie met een prijs, geldt immers dat de prijs op alle varianten van toepassing is, en slechts een voorbeeld van een dergelijke variant wordt genoemd. Uit de uiting blijkt niet dat de aanbiedingsprijs in feite een prijsvoorbeeld is dat slechts geldt voor de variant ‘Mach 3’, en dat voor andere varianten andere prijzen kunnen gelden. Adverteerder dient deze nuance duidelijk in reclame-uitingen aan te brengen indien zij, zoals in dit geval, slechts de prijs van één variant noemt in combinatie met varianten waarvoor de prijs niet geldt. Nu niet aan deze eis is voldaan, is geen duidelijke informatie verstrekt over het specifieke prijsvoordeel als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De beslissing van de voorzitter: de voorzitter acht op grond van het voorgaande de onderhavige reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te (doen) maken.